Lietuvos verslo konfederacija kartu su partneriais – aštuoniomis smulkaus verslo įmonėmis iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Mažeikių ir Šalčininkų rajonų – pradeda vykdyti žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimo projektą, iš dalies finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Nors smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje užima didžiąją verslo sektoriaus dalį, turimi įmonių pajėgumai nėra pilnai išnaudojami. Viena didžiausių smulkaus verslo problemų šalyje yra nepakankamai kvalifikuota žmogiškųjų išteklių bazė. Darbuotojų tobulėjimas yra vienas esminių inovatyvių ir sėkmingų įmonių požymių, tad šis projektas padės įmonėms pilnai išnaudoti turimą ne tik technologinį, bet ir žmogiškųjų išteklių potencialą.

Projekto mokymai, skirti jauniems ir vyresnio amžiaus darbuotojams, prisidės  prie šių socialinių grupių prisitaikymo prie darbo rinkos poreikių. Projekte dalyvaujančios įmonės tvirtina, jog jauni darbuotojai dažnai jaučia praktinių žinių stygių, o vyresni – poreikį atnaujinti žinias. Be to, kvalifikacijos kėlimas ir mokymai yra vienas efektyviausių būdų motyvuoti darbuotojus. Projekto metu bus apmokyta 120 smulkaus verslo įmonių darbuotojų.

Ruošiantis projekto įgyvendinimui buvo atliktas mokymų poreikio tyrimas, kuris parodė kad įmonėse jaučiamas ypač didelis poreikis tobulinti kvalifikaciją bei įgyti naujų žinių vadovavimo, veiklos efektyvumo didinimo, pardavimų ir derybų, klientų aptarnavimo, projektų valdymo ir kitose srityse. Pagal poreikius prioretizuoti bei kokybiškai suorganizuoti mokymai, patenkins darbuotojų poreikį, taip skatindami didesnę motyvaciją, kuri yra būtina sąlyga pasiekti organizacijų tikslams. Įmonių vadovų žinių tobulinimas sukurs prielaidas inovatyvių vadybos metodų taikymui efektyviam strateginių plėtros planų įgyvendinimui, tuo tarpu įmonių darbuotojų įgūdžių ir kvalifikacijos tobulinimas, užtikrins darbo našumo ir efektyvumo didėjimą, augs bendra sukuriama bendra pridėtinė vertė įmonėms.

Teigiami pokyčiai projekte dalyvaujančių įmonių veikloje pasijus tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek iš karto po jo įgyvendinimo. Darbuotojų įgytos žinios bei gebėjimas jas pritaikyti įmonių praktinėje veikloje didins darbuotojų darbo našumą ir efektyvumą, užtikrins įmonių veiklos stabilumą ilguoju laikotarpiu.

 

                                      

 

Panašūs įrašai