Sausio 16 d. Lietuvos verslo konfederacijoje įvyko LVK konsultacinis posėdis,  tema „Ko tikėtis verslui iš 2014 – 2020 m. ES paramos laikotarpio“.
Teminės diskusijos metu finansų  viceministras Aloyzas Vitkauskas ir  ES struktūrinės paramos valdymo departamento direktorė Loreta Maskaliovienė, LVK nariams pristatė verslui žinotinos naujausio ES paramos laikotarpio esmines naujoves: paramos veiksmų programos prioritetus, pagrindinius administravimo, lėšų paskirstymo, partnerystės, projektų atrankos, administracinės naštos pareiškėjams bei vykdytojams mažinimo principus ir kt.
Diskusijos metu LVK nariai domėjosi finansų inžinerijos priemonėmis, akcentavo galimybę kuo tolygiau planuoti naujų ES paramos priemonių šaukimus per visą 2014-2020 m. laikotarpį, geresnį ES paramos panaudojimą prižiūrinčių institucijų veiksmų koordinavimą, ministerijos atstovus supažindino su teismų praktika pareiškėjų vykdytojų bylose prieš ES paramą įgyvendinančias/administruojančias valstybes institucijas bei aptarė kitus aktualius klausimus.
Šiemet tai buvo pirmasis konsultacinis posėdis, kuriame LVK nariai buvo supažindinti su naujojo ES paramos laikotarpio 2014 – 2020 m. esminėm naujovėm ir galimybėmis verslui.
Vasario mėn. LVK planuoja surengti konsultacinius posėdžius su ES paramą koordinuojančiais atstovais iš Vidaus reikalų, Ūkio ir Žemės ūkio ministerijų.

Panašūs įrašai