Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus kartu su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) vadovais susitiko ir aptarė tolimesnę bendradarbiavimo eigą. Susitikime buvo aptarti esminiai uždaviniai, kuriuos įgyvendinus pavyktų užtikrinti efektyvų NMA administruojamos paramos verslui kaime įsisavinimą.

Šis susitikimas tęstinis organizacijų bendradarbiavimo žingsnis siekiant geriausių sprendimų, kaip mažinti administracinę naštą verslo subjektams ir kaip gerinti verslo sąlygas, NMA administruojant valstybės pagalbos ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas.

„Bendradarbiavimas tarp verslo ir valstybinių institucijų yra labai svarbus – operatyviai keičiantis informacija, bendraujant ir bendradarbiaujant gimsta konstruktyviausi sprendimai“, – teigė Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Valdas Sutkus.

Tęsiant konstruktyvią bendradarbiavimo praktiką NMA ir LVK keičiasi aktualia informacija ir žiniomis, konsultuojasi svarbiais verslo subjektų veiklą reglamentuojančiais klausimais, artimiausiu metu planuojami organizuoti atstovų susitikimus. Taip pat planuojama inicijuoti ir įgyvendinti įvairių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bei iš valstybės biudžeto finansuojamų projektų, ypač skirtų pereiti prie ne žemės ūkio veiklos, remti verslo kūrimą bei plėtrą ir skatinti kaimo jaunimo verslumą.

Bendradarbiavimo svarbą pabrėžė NMA direktorius Erikas Bėrontas „Būdami arčiausiai klientų socialiniai partneriai geriausiai gali atstovauti jų lūkesčiams. Diskutuodami surandame geriausius sprendimus, kaip galėtume tobulinti paramos administravimo procesus“, – patvirtino jis.

Susitikime taip pat dalyvavo NMA direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Mincė, NMA Strateginio valdymo departamento direktorius Audrius Davidonis, LVK direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Jankauskas, LVK Agroverslo komisijos pirmininkas Gintautas Babravičius.

Panašūs įrašai