Lietuvos verslininkai kasmet vis labiau pasitiki jų verslą
kontroliuojančiomis institucijomis – apie tai Lietuvos verslo konfederacijos
(LVK) organizuotame renginyje „Akis į akį su valstybės tarnyba“  kalbėjo
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovas (VVTAT) Feliksas
Petrauskas.

Visuomenės nuomonės tyrimo centro „Vilmorus“ atliktos apklausos duomenimis,
per paskutinius trejus metus pasitikėjimas VVTAT padidėjo 18 proc., – nuo 58
proc. 2011 metais iki 70 proc. 2013 metais.

„Svarbu, kad verslą kontroliuojančios institucijos į verslo subjektus
žiūrėtų ne kaip į persekiojimo objektą, bet kaip į normalų partnerį. Verslo
pasaulis – sudėtingas, viską žinoti tiesiog neįmanoma. Mes bandome užpildyti
spragą ir norime, kad verslas turėtų daugiau galimybių gyvai kontaktuoti su
kontroliuojančiomis organizacijomis, tai yra tiek vartotojų teisių tarnyba,
tiek ir su kitomis“, – sakė LVK prezidentas Valdas Sutkus.

Pasak F. Petrausko, 2011 – 2013 metais atlikta verslo subjektų apklausa
parodė, kad verslas vis daugiau dėmesio skiria kokybei: „Galime matyti
tendenciją, kad nekokybiškus produktus ir paslaugas įsigyja vis mažesnis
procentas žmonių, tai įrodo, kad verslas didesnį dėmesį skiria kokybei, o nuo
to laimi vartotojai“.

2013 metais nekokybiškas prekes įsigijo 38 proc. (2012 metais – 39 proc.),
o paslaugas – 19 proc. (2012 metais – 26 proc.) apklausos respondentų.

44 proc. apklaustų verslininkų mano, kad Lietuvoje galiojantys ir gamintojų
bei vartotojų santykius reglamentuojantys teisės aktai apsaugo verslo įmones
nuo nepagrįstų pretenzijų, o 40 proc. respondentų įsitikinę, kad galiojantys
teisės aktai efektyviai gina vartotojus, ir tik 22 proc. apklaustųjų teigia,
kad įstatymai yra per griežti.

F. Petrauskas pažymi, kad 2011 metais VVTAT patvirtinus savireguliacijos
gaires – vis daugiau verslo subjektų savo veikloje vadovaujasi geros verslo
praktikos kodeksais (29 proc. įmonių naudoja ginčų su vartotojais sprendimo
taisykles).

Lietuvos verslo konfederacija tęsia konferencijų ciklą „Akis į akį su
valstybės tarnyba“. Renginių metu verslo atstovai ir valstybinių institucijų
pareigūnai kartu diskutuoja apie kasdieninėje veikloje kylančias problemas.

 

 

Panašūs įrašai