Kovo 26 – 28 dienomis ūkio ministras Evaldas Gustas su Lietuvos verslo delegacija oficialaus vizito metu lankėsi Gruzijos sostinėje
Tbilisyje. Vizitą organizavo Lietuvos verslo konfederacija (LVK) bendradarbiaudama
su VšĮ „Versli Lietuva“.

Pagal delegacijos programą pirmiausiai lankėmės Gruzijos Prekybos ir
pramonės rūmuose (GPPR). LVK  pasirašė
savitarpio supratimo Memorandumą su GPPR. Memorandumo nuostatos numato ne tik
tradicinį ir nuolatinį apsikeitimą naujausia informacija, kuri yra aktuali
verslo subjektams, kvietimus dalyvauti rengiamose parodose, tačiau ir savitarpio
įsipareigojimus padėti rengti verslo delegacijų aptarnavimą vizitų metu.
Susitarime numatoma, kad šalys talkins verslo partnerių paieškose, pateiks
įmonių ir organizacijų iniciatyvų bei projektų siūlymus bendram įgyvendinimui,
organizuos rinkos tyrimus, seminarus ir konsultacijas pagal šalių narių
interesus.

Susitikimo metu su GPPR nariais išgirdome poreikį, kad mūsų šalies
bendrovės su Gruzijos įmonėmis pasidalintų patirtimi, žiniomis bei reikalingų
ekspertų kontaktais dėl ES standartų įdiegimo Gruzijos pramonės įmonėse (ypatingai
SVV lygmenyje). Gruzinams būtų naudinga Lietuvos pagalba ir konsultacijos iš Lietuvos
maisto ir veterinarijos tarnybos ekspertų, bendradarbiavimas prie konkrečių ES
techninės pagalbos projektų, verslo įmonių patirties perėmimas įsisavinant ES
standartus produkcijai ir paslaugoms.

Pirmoji diena baigėsi susitikimu su Lietuvos ambasadoriumi Gruzijoje Jonu
Paslausku. Ambasadoje vyko oficialios ir verslo delegacijų susitikimas su
Gruzijoje gyvenančiais ir dirbančiais Lietuvos bendruomenės nariais, tarp kurių
yra ne tik verslo atstovai, bet ir nemažai jaunimo, kuris dirba Gruzijoje
veikiančiuose tarptautinių organizacijų biuruose. Sveikindamas
susirinkusiuosius ambasadorius džiaugėsi, kad šie namai retai būna tušti.
Ambasados pastate lietuviai renkasi per šventes ir kitus renginius,
ambasadoriui buvo ypač džiugu matyti tokį didelį būtį svečių iš Lietuvos. Po
oficialios dalies kartu su ambasadoriumi Jonu Paslausku, Lietuvos garbės
konsulu Boris Gamrekeli, kitais lietuviais bendravome ir dalijomės patirtimi,
naujomis idėjoms ir ateities planais.

Pirmąją oficialaus vizito dieną prasidėjo Tarptautinė konferencija
„Ekonominė integracija su Europos Sąjunga per perspektyvos ir galimybės”. Šiame
renginyje dalyvavo per 300 dalyvių iš 25 šalių, kuriam Gruzijos oficialioji valdžia
ir žiniasklaida skyrė daug dėmesio.

Konferencijos atidarymo kalboje Gruzijos Ministras Pirmininkas Irakli
Geribashvili pabrėžė, kad jo šalis laikosi politinės integracijos į ES
nuostatų, supranta būsimų reformų svarbą, o svarbiausia, patikino savo šalies
pasiryžimą ne tik pasirašyti ES asociacijos ir laisvos prekybos sutartį, bet ir
įgyvendinti reformoms būtinas priemones, įdiegti ES standartus pramonėje ir
valstybės valdyme. Premjeras savo kalboje sakė, kad vertina atvykusių valstybių
ir tarptautinių organizacijų dalyvavimą renginyje, o ypač ES šalių narių
pasiryžimą dalintis savo žiniomis ir patirtimi.

Savo sveikinimo kalboje ūkio ministras Evaldas Gustas pažymėjo, kad Lietuva
žino laisvės ir nepriklausomybės kainą. Ministras sakė, kad visi šiandien
Lietuvos žmonių konsoliduotų veiksmų pagalba pasiekti pagrindiniai rezultatai
ekonomikoje ir demokratijoje – vertybės, kurios yra pasiektos veikiant Europos
Sąjungos sudėtyje.

Lietuva 10 metų yra ES ir NATO narė. Tai yra mums ir įsipareigojimas, bet
kartu ir būtinos garantijos. Padrąsinančius žodžius neišsukti iš pasirinkto
kurso Gruzijos kolegoms išsakė Bulgarijos, Lenkijos bei Latvijos atstovai.

Konferencijos metu diskusijų dalyviai plačiai aptarė Rytų partnerystės,
ekonominės kooperacijos, ES laisvos prekybos, sektorinės integracijos, viešojo
valdymo ir ekonomikos modernizavimo bei konkurencinių gebėjimų ugdymo
klausimus.

Antrąją vizito dieną dalyvavome verslo forume, kurio metu šalys
konstruktyvioje ir draugiškoje atmosferoje dalijosi savo patirtimi eksporto
skatinimo, investicijų pritraukimo, energetikos sektoriaus plėtros perspektyvų klausimais.

Forumo metu teko susipažinti su Gruzijos verslo aplinkos gerinimo
pavyzdžiais: Gruzijoje įsteigti įmonę galima per vieną dieną, rinkos vertinime
pagal „Doing Business“ Gruzija yra 8 – oje vietoje. Vietoj 21 buvusio mokesčio
liko tik 6,  lankstesnis Darbo kodeksas
nei Lietuvoje, per metus Gruziją aplanko 5,4 mln. turistų, steigiami ir pradeda
veikti nauji valstybiniai privatūs investiciniai fondai ir kt.

Verslo atstovai turėjo galimybę pasikalbėti ir su potencialiais
suinteresuotais verslo partneriais Gruzijos prekybos ir pramonės rūmų
surengtuose dvišaliuose susitikimuose.

Forumo metu taip pat vyko Gruzijos prekių paroda, kur buvo galima
susipažinti su pagrindinėmis šios šalies pagrindinėmis eksporto prekėmis,
įvertinti jų galimą potencialią plėtrai ES rinkose.

Iš viso vizito būtų galima išskirti susitikimą su Gruzijos vice premjeru,
Ekonomikos ir su subalansuotos plėtros ministru George Kvirikashvili. Po
pokalbio, kurio metu galėjo pasisakyti ir verslo delegacijos nariai, gavome
aukšto Gruzijos pareigūno asmeninį patikinimą, kad jis pats asmeniškai seks ir kontroliuos
Lietuvos delegacijos siūlomus projektus ir iniciatyvas. Šį pažadą patvirtino ir
operatyvūs kai kurių ministro vadovaujamos ministerijos specialistų skambučiai,
dėl pateiktų pasiūlymų detalizavimo iš kart po susitikimo. Toks bendravimas ir
ministro dalyvavimas susitikime teikia vilčių, kad kaip kurie Lietuvos verslo
siūlomi projektai gali turėti gerų starto galimybių.

Verslo delegacijos nariams buvo sudarytos galimybės pagal suderintus
grafikus vykti į individualius susitikimus skirtingose ministerijose ir kitose
valstybinėse institucijose, verslo įmonėse.

Šio Lietuvos delegacijos vizito metu į Gruziją buvo atvykusi ir LR Vidaus
reikalų ministro D.A.Barakausko ir aukštų pareigūnų ir ekspertų bei Valstybinės
mokesčių inspekcijos viršininko Modesto Kaseliausko vadovaujamos delegacijos.

Su kolegomis pasikeitę nuomonėmis ir įspūdžiais apie vykstančius renginius
aiškiai supratome, kad toks bendradarbiavimas duoda naudos abiems pusėms,
kadangi ne tik Lietuva gali perduot savo patirtį Gruzijai, bet ir ši šalis gali
duoti naudingų patarimų mūsų pareigūnams mokesčių ir apskaitos klausimais,
kovojant su korupcija ir biurokratija, diegiant vartotojų lūkesčius
atitinkančias modernias viešąsias paslaugas.

Visų vakarų metu turėjome galimybes bendrauti su konferencijos dalyviais ir
svečiais, pasivaišinti garsiais gruziniškais vynais ir patiekalais bei
įvertinti gruzinų polifoninę muziką, kuri yra įvertinta kaip UNESCO
nematerialaus pasaulio kultūrinio paveldo šedevras.

Ši verslo delegacija – jau ketvirta, kurią organizavo LVK. Pirmieji trys
vizitai į Gruziją vyko 2006, 2008 ir 2009 metais. Vizitas buvo inicijuotas ir
vyko praėjus ilgesniam laiko tarpui. Bendradarbiaujant su VšĮ „Versli Lietuva“ dar
prieš vizitą buvo surengtas seminaras suinteresuotiems verslo atstovams.
Ruošiantis vizitui mums konstruktyviai talkino Užsienio reikalų ministerijos
Išorinių ekonominių santykių departamentas, Ūkio ministerijos pareigūnai,
Premjero patarėjai, Lietuvos ambasados Gruzijoje darbuotojai bei asmeniškai
pati Gruzijos ambasadorė Lietuvoje.

Vizito organizavimas, pasirengimas ir įgyvendinimo eiga koordinuojant
oficialios ir verslo delegacijos programos renginius, ūkio ministro Evaldo
Gusto požiūris į verslo interesų tinkamą prezentavimą užsienyje bei sklandų
vadovavimą delegacijai galima drąsiai laikyti sėkmės pavyzdžiu kitiems tokio
tipo vizitams.

Akivaizdžiai pamatėme Gruzijoje įvykusius pasikeitimus, kurie davė naudos
šiai valstybei. Į Gruziją atvykome su IT paslaugų, aukštųjų technologijų,
mokslo, transporto, aviacijos, apskaitos diegimo  programų, klasterių, nekilnojamojo turto
vystytojų, investicinių projektų, 
viešųjų ryšių ir kitų sektorių atstovais.

Iš pirminių verslo delegacijos dalyvių vertinimų teko išgirsti teigiamų
naujienų apie perspektyvius ir konkrečius rezultatus.

Po vizito LVK ketina apklausti delegacijos dalyvius apie konkretesnius
rezultatus, lūkesčių pasiteisinimą. Siekiame, kad pagal 2013 metais įsteigtą
Ekonominės diplomatijos tarybos modelį rengiamų vizitų metu būtų pasiekti vis
geresni rezultatai tarptautiniame bendradarbiavime ir šalies ekonomikos bei
įmonių interesų realizavimo kryptyse.

Mintimis apie vizitą dalinosi LVK generalinis direktorius Algimantas
Akstinas
 

Panašūs įrašai