Lietuvos
verslo konfederacija (LVK) nuo 2012 m. kovo mėnesio įgyvendina tris projektus: „Paslaugų
sektoriaus eksporto skatinimas“, „Eksporto skatinimas tikslinėse rinkose“, „Naujųjų
technologijų ir žinių eksportas: Europos Sąjungos teikiama parama, galimybės ir
rinkos“, kuriems skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas
„Paslaugų sektoriaus eksporto skatinimas“ skirtas identifikuoti paslaugų rinkas
bei jų apimtis, optimalius paslaugų eksporto kanalus. Jo metu numatyta
identifikuoti tinkamiausias paslaugų eksporto kryptis, įvertinti konkrečius
sektorius ir surinkti kontaktinius bei rinkos duomenis, surengti 2 paslaugų
eksporto sektorių preliminaraus vertinimo rezultatų pristatymus LVK nariams, atskiroms
sritims parengti 5 galimybių studijas, nariams pristatyti šias studijas ir
preliminarias eksporto strategijas, parengti ir pateikti ataskaitas ir
rekomendacijas tikslinėms grupėms. Projektui iš Europos regioninės plėtros
fondo skirtas 931 352 Lt finansavimas.

Projekto
„Eksporto skatinimas tikslinėse rinkose“ tikslas – detalizuoti verslo sąlygas,
eksporto plėtros galimybes į aktualias Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir
Kazachstano rinkas tuose sektoriuose, kurie turi didžiausią potencialą ir
geriausiai atitinka tikslinės grupės interesus. Projekto veiklos apima šių
šalių bendrųjų ir specializuotų rinkų tyrimus, didžiausią efektą duosiančių
eksporto sektorių nustatymą, reikiamų kontaktinių duomenų surinkimą; galimybių
studijų parengimą pagal šalis bei sektorinių galimybių studijų tikslinėse
rinkose, seminarų organizavimą kartu su galimybių studijų ir rekomendacijų
pristatymu. Bendra projekto vertė – 1 387 061 Lt, jam skirtas 970 943 Lt ES
finansavimas.

Projektu
„Naujųjų technologijų ir žinių eksportas: Europos Sąjungos teikiama parama,
galimybės ir rinkos“ siekiama sudaryti palankesnes galimybes visiems nariams
pasinaudoti rėmimo ir finansavimo galimybėmis, skatinti aukštųjų ir inovatyvių
technologijų vystymą, žinių ir mokslo eksportą. Projekto priemonės apima ES ir
kitų galimų šaltinių panaudojimą (šaltinių ir tarptautinių organizacijų
informacijos kaupimas, apibendrinimas, analizė ir kt.), naujų ir modernių
technologijų eksporto skatinimą (esamos būklės ir potencialių galimybių
auditas, galimų rinkų paieška ir t. t.), mokslo ir žinių eksporto
skatinimą. Projektui iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas 760 717 Lt
finansavimas.

„Ne
paslaptis, kad dalis Lietuvos įmonių neturi pakankamai įgūdžių, kad galėtų
sėkmingai konkuruoti tarptautinėje rinkoje, ne visos jų yra atradusios
konkurencinius pranašumus. Norint pasiekti geresnių rezultatų įmonių
darbuotojams reikia nuolat tobulėti ir atnaujinti žinias – šios galimybės
buvo suteiktos LVK organizuotuose seminaruose“, – teigia LVK prezidentas
Valdas Sutkus.

2014 m.
balandžio–birželio mėnesiais LVK surengė 60 seminarų eksporto sektoriaus
dalyviams Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Juose buvo pristatytas paslaugų ir
gamybos eksporto potencialas ir galimybės į įvairias užsienio šalis.
Renginių metu su
dalyviais buvo aptariami svarbūs eksporto veiklos vystymo aspektai ir
pristatomos projekto ribose parengtos sektorinės eksporto plėtros galimybių
studijos, aptariami jų rezultatai ir įžvalgos. Įmonės, dalyvavusios
renginiuose, buvo skatinamos kritiškai įvertinti galimybių studijų išvadose
pateiktą informaciją ir rekomendacijas, jas pritaikyti savo įmonių eksporto
planų tikslinimui ar net perorientavimui bei aktyviau, pritaikant gautas
žinias, plėsti savo veikos ir produkcijos bei paslaugų pardavimo geografiją.

Seminaruose
taip pat buvo apžvelgtas informacinių technologijų, transporto ir logistikos,
verslo valdymo ir konsultavimo, architektūros ir projektavimo, kelionių
organizavimo ir agentūrų darbo, draudimo sektorių įmonių paslaugų eksportas ir
kitos temos.

V. 
Sutkaus teigimu, renginiuose apsilankę asmenys įgijo naudingų žinių, leisiančių
artimiausiu metu padidinti eksporto apimtis į naujas rinkas.

Dviejuose LVK renginiuose, skirtuose
kultūriniams skirtumams ir komunikacijai bei pasiruošimui tarptautinėms
parodoms, dalyvavo Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LITMEA) vadovas
Giedrius Bagusinskas.

„Visuose mokymuose galima pasisemti naudingų
žinių, šie LVK renginiai
 – ne išimtis. Įdomūs ir naudingi buvo
lektorės Agnės Tonkūnaitės-Thiemann pastebėjimai apie Vokietijos rinką, vietos
žmonių mentalitetą, mąstymą, produktų pasirinkimą. Švedijoje gyvenantis
lektorius Sigitas Brazinskas lygino vietos gyventojų ir lietuvių mentalitetą.
Tai man padėjo geriau suprasti kultūrinius bendravimo skirtumus, kurie yra
svarbūs eksportui“, – sako G. Bagusinskas.

Apie
LVK organizuotus eksporto skatinimo renginius šiemet „Lietuvos ryte“ buvo
paskelbtos penkios publikacijos: gegužės 23 ir 28 d. straipsniai „Būtina
skatinti didelę pridėtinę vertę kuriančių paslaugų eksportą“ ir „Verslui būtina
nuolat ieškoti naujų perspektyvių rinkų“ kaip projekto „Paslaugų sektoriaus
eksporto skatinimas“ dalis; birželio 12 ir 27 d. publikacijos „Į Kazachstano
rinką – siūlyti IT ir gydymo paslaugų“ ir „Rusijos rinka sudėtinga, tačiau
svarbi“ kaip projekto „Eksporto skatinimas tikslinėse rinkose“ dalis ir birželio
20 d. publikuotas straipsnis „Einant į užsienio rinkas reikia atlikti namų
darbus“ kaip projekto „Naujųjų technologijų ir žinių eksportas: Europos Sąjungos
teikiama parama, galimybės ir rinkos“ dalis
.

Panašūs įrašai