Šešioliktajai Vyriausybei peržengus savo
kadencijos pusiaukelę, pasiekti du svarbus laimėjimai – garantuotas Lietuvos
ekonominis ir energetinis saugumas.  Per
trumpą laiką, išlaikius pasirengimo eurui egzaminą ir įgyvendinus suskystintų
dujų terminalo projektą, Lietuva tapo saugesnė ir labiau integruota į Vakarų
Europos bendriją. Apie nuveiktus darbus ir Vyriausybės planus Ministras
Pirmininkas Algirdas Butkevičius kalbėjo savo programiniame pranešime, kuris
pristatytas balandžio 16 d., Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) Kongrese.

Premjeras
taip pat įvardino vykdomus strateginius uždavinius bei ambicingus ateities
tikslus. Kaip valstybės prioritetus Premjeras paminėjo verslo aplinkos gerinimą
ir skaidrinimą, dėmesį inovacijoms ir technologijoms, regionų plėtrą ir
investicijų į juos pritraukimą, elektros jungčių, integruojančių Lietuvą į
Vakarų tinklus projektus, taip pat biurokratijos mažinimą, kontroliuojančių
institucijų konsolidavimą. A. Butkevičius taip pat pabrėžė, kad sieks dar šiais
metais patvirtinti naująjį Darbo kodeksą, ir įvertino LVK indėlį, palaikant šį
socialinį modelį.

Liberalus
darbo santykių modelis – vienas svarbiausių verslo lūkesčių iš Vyriausybės. LVK
prezidentas Valdas Sutkus sakė, kad ši Vyriausybė ir Seimas turi istorinį šansą
patvirtinti naująjį Darbo kodeksą ir padėti šaliai realiai įžengti į dvidešimt
pirmąjį amžių, moderniai sureguliuojant darbo santykius. „Tačiau čia kaip siena
skersai kelio stovi praėjusio amžiaus reliktas – Trišalė taryba. Šį modelį jau
seniai laikas keisti į europietišką socialinių ir ekonominių reikalų tarybą, į
ją įtraukiant ne tik profesines sąjungas ir darbdavius, bet ir kitas
bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, mokslininkus, jaunimą, laisvųjų
profesijų atstovus“, – teigė V. Sutkus.

Vardino euro naudą

Prieš
porą dienų paskelbtoje naujausioje Pasaulio ekonomikos apžvalgoje Tarptautinis
valiutos fondas pirmą kartą Lietuvą įtraukė į išsivysčiusios ekonomikos šalių
grupę. Iki šiol mūsų šalis priklausė besiformuojančios rinkos ekonomikos
sektoriui. Ministro Pirmininko teigimu, šį vertinimą mums padėjo pelnyti euro
įvedimas, išaugusios pajamos, tenkančios vienam gyventojui, aukštas
integracijos į globalią finansų sistemą lygis.

„Be
to, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija praėjusią savaitę
priėmė sprendimą kviesti Lietuvą derėtis dėl narystės. Toks strateginis
pasiekimas dar labiau sustiprintų valstybę“, – sakė premjeras A. Butkevičius.

Vyriausybės
vadovas teigė, kad kaimynams ir visai Europai Lietuva parodė, kaip per trumpą
laiką pastatyti sudėtingą techninių sprendimų pareikalavusį suskystintų dujų
terminalą, garantavusį laisvę nuo energetikos šaltinių rytuose. „Klaipėdoje
sėkmingai veikia Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas, toliau griežtai
laikomasi elektros jungčių su Švedija ir Lenkija darbų tiesimo grafikų.
Ministro Pirmininko teigimu, nuo kitų metų sausio 1 dienos šios jungtys,
integruojančios Lietuvą į Vakarų elektros tinklus, bus pradėtos eksploatuoti.

Prioritetas – regionai

Kalbėdamas
apie naujas perspektyvas, Premjeras A. Butkevičius sakė, kad regionai taps
kompleksinių investicijų lauku. Parengta investicijų programa pirmiausiai yra
skirta verslo plėtrai, investicijoms į atskiras vietoves pritraukti, gyventojų
užimtumui, darbo jėgos mobilumui skatinti. Investicinių planų turinčios įmonės
galės pretenduoti į ES paramą.

Ministras
pirmininkas taip pat pabrėžė, kad pradeda įgyvendinti ambicingą tikslą –
spartinti mokslui imlių inovacijų ir sektorių plėtrą, turėdamas galvoje
sumaniosios specializacijos programą. Pavyzdžiui, didėjant Lietuvos kariuomenės
finansavimui, atsiranda nauja valstybės užsakymų niša – modernių technologijų
pritaikymas gynybos poreikiams.

„Daugiabučių
namų atnaujinimo programa smarkiai išjudino statybų verslą, dabar jau pereinama
prie ištisų kvartalų atnaujinimo, viešųjų pastatų energinio efektyvumo ir
gatvių apšvietimo modernizavimo programų. Tam ir regionuose prireiks
kvalifikuotos, profesinės darbo jėgos“, – teigė Premjeras.

Pertvarkys kontroliuojančias institucijas

Premjero
teigimu, šiemet bus pereita prie konkrečių veiksmų, jungiant ir pertvarkant
įvairias kontroliuojančias institucijas, kad pagaliau neliktų vieną kitą
dubliuojančių, verslo veiklą be paliovos tikrinančių tarnybų. Daugelį
tikrintojų pavaduos ir šešėlinį verslą daug efektyviau demaskuos pradėta diegti
išmanioji mokesčių administravimo sistema. Šiemet numatomas pirmasis šios
sistemos diegimo etapas.

Pasak
A. Butkevičiaus, Vyriausybė sėkmingai bendradarbiauja su verslu, tiesiant
naujus eksporto kelius. „Prasidėjus sunkumams dėl Rusijos vykdomos politikos,
ryžtingai pakoregavome Lietuvos diplomatijos kursą – diplomatai dabar turi
daugiau pareigų ir gali ieškoti naujų rinktų, išskirtos 27 ekonominės
diplomatijos kryptys. Apie 60 mln. eurų skiriama lietuviškų įmonių produkcijos
pristatymui užsienyje. Galiu tik didžiuotis, kad Lietuvai pavyko išlaikyti
eksporto apimtis, nukreipiant jas naujomis kryptimis“, – sakė Premjeras.

Premjero
kalbos vaizdo įrašas:
http://youtu.be/OJz3_ruBIKc

Panašūs įrašai