Šiais metais Lietuvos įmonės gali tikėtis gauti daugiau kaip 1 milijardo
eurų ES paramos.
Tokią informaciją pateikė Finansų viceministras Aloyzas Vitkauskas,
susitikęs su Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) atstovais.

Ūkio ministerija verslo įmonių įvairiems projektams žada
skirti daugiau kaip 212 milijonų eurų. Per pirmąjį pusmetį planuojama skelbti
atranką penkiolikai priemonių, antrąjį  
dar septynioms. Didžiausiam „Kompetencijų vaučeris LT“ projektui bus skirta
62,8 milijono eurų.

Daugiausia (266 milijonus eurų) 2016 metais skirs Susisiekimo ministerija,
163 milijonus – Ūkio ministerija, 162 milijonus – Aplinkos ministerija,
Energetikos ministerija finansuos projektų už 139 milijonus eurų, o Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija — už 108 milijonus eurų. Mažiausiai 2016 metais
projektų tradiciškai finansuos Kultūros ministerija – tik už 17 milijonų eurų.

Daugiausia lėšų 2014 – 2020 metų ES finansiniu
laikotarpiu paskirstys Susisiekimo ministerija – 1 mlrd. 345 mln. eurų,
Aplinkos ministerija — 1 mlrd. 52 milijonus eurų ir Ūkio ministerija – 1 mlrd.
25 mln. eurų, mažiausiai — Kultūros ministerija (189 milijonus eurų). Iš viso
iki 2020 metų šalies ministerijos įvairiems projektams skirs 6 mlrd. 709
milijonus eurų Europos Sąjungos paramos.

LVK prezidentas Valdas Sutkus susitikime sakė, kad
verslas gali ne tik įgyvendinti įvairius projektus, bet ir konsultuoti
ministerijas aiškinantis, ar investicijos tikslinės: „Turi vykti nuolatinis
bendravimas tarp verslo, bendruomenių ir institucijų, kurios planuoja
investicijas. Yra daug pavyzdžių, kai investuojama į regionus netikslingai, ir
tai neatneša jokios naudos. Verslas puikiai žino, ko reikia jam, ir ko reikia
darbuotojams, kad jie liktų tame mieste, o ne išvažiuotų į užsienį“.

Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės
paramos valdymo departamento direktorė Loreta Maskaliovienė susitikime su
verslininkais teigė, kad ministerija stengiasi kontroliuoti investicijas, kad
jų naudojimas duotų maksimalią naudą.

Pasak jos, pastarieji dveji metai buvo įtempti, Finansų
ministerija siekė kokybiškiau ir efektyviau planuoti Europos Sąjungos paramą:
„Didelį dėmesį jautėme iš Europos Komisijos nagrinėjant kiekvieną priemonę.
Turėjome investicijas apginti ne tik strateginiame, bet konkrečios priemonės
lygmenyje“.

Finansų ministerijos atstovė taip pat informavo, kad Aplinkos
ministerija bei Socialinių reikalų ir darbo ministerija šiuo metu jau yra
paskirsčiusios daugiau kaip po 300 milijonų eurų ES paramos.

Praėjusiais metais vis labiau įsibėgėjo daugiabučių
renovacijos programa, todėl Aplinkos ministerija namų modernizavimo projektų
finansavimui jau išmokėjo 142 milijonus eurų. Dar 220 milijonai eurų 2015
metais buvo išmokėti pagal pasirašytas įvairias projektų subsidijavimo
sutartis.

L. Maskaliovienė sakė, kad iki 2015 metų gruodžio 31 dienos paskelbtų konkursų vertė
siekė 2 milijardus 11 mln. eurų, iš kurių pradėta įgyvendinti projektų už 936
milijonus.

Finansų ministerijos atstovė pažymėjo, kad paskutinis 2015 metų ketvirtis
buvo ypač aktyvus – pradėta rengti projektų už daugiau kaip 540 milijonų eurų
(iš viso dokumentacija parengta projektams už 816 milijonų eurų) bei buvo
paskelbtas net 71 konkursas ES paramai gauti  (iš viso yra paskelbta 111 tokių konkursų).

Panašūs įrašai