Lietuvos standartizacijos
departamentas parengė naują standartų rinkinį „Informacinės technologijos.
Saugumo metodai“. Į šį rinkinį yra įtraukti 4 susiję standartai.

Į standartų rinkinį
 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai“ įeina 4 standartai:

·        
LST ISO/IEC 27001:2013 Informacinės technologijos. Saugumo
metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai (tapatus ISO/IEC
27001:2013).

·        
LST ISO/IEC 27002:2014 Informacinės technologijos. Saugumo
metodai. Informacijos saugumo valdymo priemonių praktikos nuostatai (tapatus
ISO/IEC 27002:2013).

·        
LST ISO/IEC 27005:2011 Informacinės technologijos. Saugumo
metodai. Informacijos saugumo rizikos valdymas (tapatus ISO/IEC 27005:2011).

·        
ST ISO/IEC 27006:2016 Informacinės technologijos. Saugumo
metodai. Reikalavimai, keliami įstaigoms, atliekančioms auditą ir
sertifikuojančioms informacijos saugumo valdymo sistemas (tapatus ISO/IEC
27006:2015).

Standartų rinkinio „Informacinės
technologijos. Saugumo metodai“ kaina 75,65 Eur.

Šį ir kitus Lietuvos
standartizacijos departamento parengtus standartų rinkinius galima
pamatyti 
čia.

Panašūs įrašai