Sklandžiam valdžios ir verslo bendradarbiavimui būtini abipusiai nuoširdūs
santykiai, atvirumas ir nuolatinis glaudus dialogas – buvo akcentuota LR Seimo
ekonomikos komiteto pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus susitikime su Lietuvos
verslo konfederacijos (LVK) nariais.

Pasak V. Sinkevičiaus, jo, kaip Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko,
ateinančių ketverių metų prioritetai būtų Valstybės įmonių veiklos efektyvumas,
didesnis viešųjų pirkimų skaidrumas ir glaudesnis Lietuvos darbo biržos
bendradarbiavimas su darbdaviais, kad pastarosios veikla būtų orientuota į
efektyvesnį darbuotojų integravimą į darbo rinką. 

„Seimo Ekonomikos komiteto įvardinti prioritetai mums yra išties aktualūs.
Matome daug iššūkių tose srityse, patys aktyviai dalyvavome šiame procese ir
teikėme siūlymus buvusiai Vyriausybei, todėl tikimės aktyviai bendradarbiauti
ir su dabartine. Nuosekliai dirbame valstybės ir verslo nekonkuravimo
klausimais. Manome, kad verslą turi kurti verslininkai, o valstybė ekonomikos
srityje turėtų užsiimti verslo reguliavimu ir su tuo susijusia veikla“, – sakė
V. Sutkus.

Pasak, V.Sutkaus, tipiškas  blogas pavyzdys  yra valstybės
valdomos akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centras bandymas,
naudojant ES struktūrinių fondų paramą, įsteigti ketvirtą mobiliojo ryšio
operatorių Lietuvoje. Toks pasiūlymas mažoje ir labai konkurencingoje Lietuvos
telekomunikacijų rinkoje ne tik būtų ekonomiškai nepagrįstas, nesukurtų
pridėtinės vertės vartotojams, bet ir lemtų ilgalaikius veiklos nuostolius,
pastovų išorinio finansavimo poreikį ir kenktų šioje rinkoje veikiančiam
privačiam verslui. Todėl ateityje verslo atstovai valstybei siūlo vengti
panašių projektų iniciavimo.

Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas ir verslo atstovai sutarė, kad
viešųjų pirkimų srityje būtinas skaidrumas. Turi būti atsisakyta vidaus pirkimų
apeinant viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, griežčiau reglamentuoti
piktnaudžiavimo įstatymais atvejai, kai viešuosius pirkimus pralaimėjusios
įmonės piktnaudžiauja teisine sistema – pradeda bylinėtis teismuose ir taip
vilkinti projektų įgyvendinimą. 

„Lietuvos verslo konfederacija yra pateikusi bene daugiausiai pataisų
Viešųjų pirkimų įstatymui. Norėtume atkreipti Seimo dėmesį į dažną
piktnaudžiavimo teise praktiką, kai konkursus pralaimėję dalyviai šių konkursų
rezultatus skundžia teismuose, o dėl ilgo beprasmio bylinėjimosi projektų
įgyvendinimai užšaldomi keleriems metams. Siūlome įvesti žyminį mokestį, kuris
sudarytų keletą procentų konkurso sutarties sumos. Bendrovė, nutarusi skųsti konkurso
rezultatus, būtų įpareigota sumokėti šį mokestį.  Jeigu po bylos
nagrinėjimo paaiškėtų, kad skundas buvo pagrįstas, mokestis būtų grąžinamas, o
priešingu atveju – negrąžinamas. Tokio mokesčio taikymas padėtų išvengti
nepagrįstų skundų ir sumažintų piktnaudžiavimo teismais atvejus“, –
apibūdino  situaciją V. Sutkus.

Susitikimo metu verslo atstovai griežtai pabrėžė, kad valstybės valdomose
įmonėse vidinių pirkimų praktikos turi būti visiškai atsisakyta ir pirkimai
turi vykti tik viešųjų pirkimų tvarka.  Vidiniai pirkimai, kai valstybės
įmonės perka prekes ar paslaugas iš savo antrinių įmonių, kenkia
konkurencingumui, o  suteiktos paslaugos dažnai kainuoja brangiau.

„Siūlome ne tik atsisakyti vidaus pirkimų praktikos, bet ir privatizuoti
visas, prie valstybinių įmonių veikiančias antrines įmones. Dažniausiai jos
iškraipo konkurenciją, o jų išlaikymas kainuoja brangiai. Privatizavus šias
įmones, jos galėtų veikti rinkos sąlygomis, pačios rūpintis savo pajamomis ir
pelno augimu, o paslaugas teikti kartu su kitais dalyviais per viešuosius
pirkimus,“ – argumentavo V. Sutkus. 

V. Sinkevičius pažymėjo, kad informacinės technologijos ir skaitmeninės
politikos klausimai bus vieni iš dabartinės valdančiosios daugumos prioritetų.
Jis taip pat pabrėžė, kad valstybė neturėtų dubliuoti verslo funkcijų šiame
sektoriuje.

„Mes jau padarėme pirmus žingsnius: Seime yra įregistruotas informacinių
technologijų pakomitečio steigimo klausimas, ieškomi stiprūs šios srities
profesionalai, kurie galėtų kuruoti pakomitečio veiklą. Tikiuosi, kad jame bus
galima pasiekti daug teigiamų rezultatų, tačiau daug kas priklausys ir nuo
verslo iniciatyvų bei pasiūlymų, todėl prašome verslininkų būti aktyviais ir
teikti pasiūlymus mums,“ – sakė V. Sinkevičius.

LVK skaitmeninės ekonomikos komisijos pirmininkas Tomas Milaknis pažadėjo
aktyvią pagalbą Informacinių technologijų pakomitečio veikloje. Jis atkreipė
dėmesį, kad dar ne visos galimybės yra išnaudotos e-paslaugų, e-parašo
technologijų panaudojimo srityse, tačiau čia reikėtų ir aktyvesnės Vyriausybės
iniciatyvos.  Valstybės įstaigos galėtų daugiau pirkti paslaugų iš
išorinių tiekėjų ir tokiu būdu didinti savo efektyvumą bei taupyti biudžetines
lėšas.

LVK viceprezidentas Stasys Kropas akcentavo, kad didesnis dėmesys turėtų
būti skiriamas ir skaitmeninės rinkos formavimo prioritetams. Būtina suformuoti
verslui reikalingas paslaugas, kad žmonės, iš bet kurios pasaulio dalies,
galėtų gauti elektronines paslaugas verslo vystymui Lietuvoje. Tai ženkliai
prisidėtų prie darbo vietų kūrimo ir Lietuvos informacinių technologijų raidos. 

Panašūs įrašai