Maloniai prašome Jus paremti Lietuvos verslo konfederacijos vykdomas veiklas 2 proc. parama nuo gyventojų pajamų mokesčio. Tuo pačiu nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems mūsų asociaciją.

Lietuvos verslo konfederacija savo veikla skatina tarptautinio verslo ir investicijų plėtrą, puoselėja abipusiai naudingo bendradarbiavimo principus, užsiima verslo visuomenės edukacija. LVK siekia būti naudingu, kvalifikuotu partneriu verslo visuomenei bei Lietuvos valstybinėms institucijoms. Nuolat siekiame deramai atstovauti savo narių interesus, aktyviai dalyvauti palankios verslui ekonominės įstatyminės bazės kūrime ir įgyvendinime.

Plačiau su mūsų vykdoma veikla galima susipažinti internetiniame puslapyje www.lvk.lt, spaudoje arba pabendravus su LVK darbuotojais, partneriais, klientais, nariais.
 

Paremti mūsų organizaciją galite dviem būdais: internetu arba nustatytos formos prašymą užpildę ranka, iki š. m. gegužės 1 d.

Jeigu naudojatės Lietuvos komercinių bankų teikiamomis internetinės bankininkystės paslaugomis, prašymą galite užpildyti per elektroninio deklaravimo sistemą:

Pasirinkti "Pildyti formą" / "Prašymas skirti paramą".
Pasirinkti FR0512 v.3 formą pildyti tiesiogiai portele.
Mokestinis laikotarpis (5 laukelis formoje): 2016
Parmos gavėjo tipas (E1 laukelis formoje): 2
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 110063950
Mokesčio dalies paskirtis (E3 laukelis formoje): Lietuvos verslo konfederacija
Pasirinkti mokesčio dalies dydį (procentais) ir laikotarpį.
Spausti "Pateikti deklaraciją"

Jei pildysite ranka, nustatytos formos prašymą turėtumėte pristatyti arba atsiųsti paštu į savo gyvenamosios vietos Valstybinę mokesčių inspekciją.

Daugiau informacijos apie paramos skyrimą rasite VMI svetainėje.

Lietuvos verslo konfederacijos kolektyvas.

Panašūs įrašai