LR Vyriausybės
kanceliarijos Komunikacijos departamento Valstybės atkūrimo šimtmečio programos
koordinatorė Neringa Vaisbrodė ne tik pristatė pagrindinius pakeitimus, bet ir
pakvietė verslo atstovus aktyviai prisijungti prie planuojamų veiklų.

Anot jos, atnaujinta
programa iš fragmentiško projektų rinkinio, kuris buvo nesubalansuotas ir
pernelyg statiškas bei neturintis aiškių finansavimo rėmų, tapo kur kas
konkretesnė ir apčiuopiamesnė, taip pat išgryninti ir finansavimo šaltiniai.

„Pagrindiniai atnaujintos
programos tikslai – sutelkti žmones švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį, skatinti
didžiuotis savo šalimi, būti aktyviais veikėjais bei didinti Lietuvos žinomumą
užsienyje. O šių tikslų sieksime remdamiesi trimis pagrindiniais principais –
prasmingumu, masiškumu bei ieškodami kuo platesnių galimybių Lietuvą ir jos
jubiliejų pristatyti tarptautiniu mastu“, – susitikimo metu sakė N. Vaisbrodė.

Visos planuojamos ir
inicijuojamos veiklos susilieja į tris pagrindines veiklos kryptis,
atspindinčias esminę šimtmečio istorinio naratyvo nuostatą, kad tai – ne vien
konkreti data, o gyvybingi praeities, dabarties ir ateities ryšiai, reikalingi
sėkmės istorijai kurti.

„Pagrindines veiklos
kryptis įkūnija simbolinis šūkis „Kurk. Švęsk. Pažink“. Inicijuojame ir
skatiname veiklas, kurios nukreiptos į Lietuvos pažinimą, jos istorijos
atradimą bei aktualizavimą taip skatinant didžiuotis savo valstybe. Taip pat
itin daug dėmesio skiriame toms iniciatyvoms, kurios nukreiptos į ateitį,
Lietuvos vizijos kūrimą bei diskusijas apie tai. Ir, žinoma, be jokios
abejonės, kviečiame švęsti, burtis draugėn ir tinkamai paminėti ne tik vasario
16-ąją, bet ir kitas valstybei svarbias datas“, – pagrindinius principus
vardijo LR Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento atstovė.

Susitikime dalyvavusius
LVK narius labiausiai domino tie Šimtmečio programos planai, kurie susiję su
ateities vizijų kūrimu, plataus masto forumo „Kitas 100“ organizavimu. N.
Vaisbrodė savo ruožtu pabrėžė, kad verslo atstovai tikrai neliks nuošalyje ir
yra kviečiami prisijungti.

 „Įsiliejimas į Šimtmečio programą gali būti
labai įvairus – nuo skatinimo savo įmonės darbuotojus dalyvauti akcijoje „AČIŪ“
ar „Dovana Lietuvai“, iki plataus masto iniciatyvų, forumo „Kitas 100“
organizavimo ar paramos konkrečioms iniciatyvoms skyrimo. Tikimės, kad verslas
ne tik ras savo nišą šioje programoje, bet ir aktyviai įsilies su pasiūlymais
bei iniciatyvomis. Esame atviri ir norime, kad prisidėtų kuo daugiau ir įvairesnių
visuomenės grupių“, – sakė N. Vaisbrodė.

Panašūs įrašai