Lietuvos verslo
konfederacijos įsteigtą „Partnerystės lyderio“ apdovanojimą šiemet atsiėmė
Aukščiausiosios audito institucijos vadovas A. Dulkys. Lietuvos verslo „Oskaru“
vadinamas įvertinimas, praeityje įteiktas tokiems žmonėms kaip Valdas Adamkus,
Algirdas Mykolas Brazauskas ir Dalia Grybauskaitė, jam atiteko už institucijų
veiklos skaidrumo ir efektyvumo skatinimą. „Partnerystės lyderis“ A. Dulkys
papasakojo ką reiškia toks įvertinimas bei kaip toliau gerinti valstybės ir
verslo santykius.

Kaip vertinate gautą
„Partnerystės lyderio“ apdovanojimą?

Šis apdovanojimas – viso
aukščiausiosios audito institucijos kolektyvo pastangų tapti profesionaliu
partneriu įvertinimas. Jis skirtas už profesionalius sisteminius
valstybiniu auditus ir išvadas bei indėlį savo rekomendacijomis ir pavyzdžiu
skatinant visą viešąjį sektorių tobulėti. Viso to neįmanoma padaryti be
kompetentingų ir tikinčių savo darbu specialistų. Dalinuosi šiuo apdovanojimu
su visu kolektyvu ir didžiuojuosi, jog mūsų darbuotojų vizitinėje
kortelėje įrašyti žodžiai „NAUDINGI VERTINAMI ATPAŽĮSTAMI“ įgauna vis didesnę
prasmę.

Kodėl Jums svarbus
bendradarbiavimas su LVK?

Lietuvos verslo
konfederacija, tikriausiai nesuklysiu pasakęs, yra organizacija, kurios
svarbiausi tikslai – telkti ir vienyti. Vienybę ir susitelkimą esminiams pokyčiams
nuolatos pažymime ir savo darbuose. Atlikdami valstybinius auditus labai
aiškiai matome, kad pavieniai, išskaidyti sprendimai yra nenaudingi, o tam
tikrais atvejais net žalingi valstybei. Į mūsų bendradarbiavimą žiūrime kaip į
partnerystę, stiprinančią pokyčių iniciavimą ir jų tvarų palaikymą. Mes
siekiame bendrų tikslų – kurti aplinką, kurioje būtų gera gyventi. Vargiai to
pasieksime veikdami atskirai, netikėdami ir nepasitikėdami vieni kitais.

Kodėl apskritai svarbus
valstybinių institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimas?

Mūsų tikslas – tapti
patrauklia investicijoms, konkurencinga ir klestinčia valstybe. Valdžios ir
verslo dialogas būtinas kartu ieškant sprendimų, padedančių kurti inovatyvią
ekonomiką, mažinti šešėlį ir administracinę naštą tiek verslui, tiek paprastam
žmogui. Verslas – pagrindinis mokesčių mokėtojas, jo vaidmuo stiprinant viešąjį
sektorių yra neginčijamas, todėl konstruktyvus verslo ir valdžios atstovų
dialogas, siekiant sudaryti sąlygas verslui dirbti, užsidirbti ir mokėti
mokesčius, yra būtinas.

Deja, į valdžios ir verslo
bendradarbiavimą vis dar žiūrima įtariai. Geros reputacijos kūrimas – ilgas
procesas, o vis dar pasitaikanti valstybės tarnautojų antireputacinė veikla
diskredituoja verslo, valdžios ir viešojo sektoriaus institucijų partnerystės reikšmę.
Turime ją atkurti ir parodyti tos partnerystės naudą kiekvienam.

Ką svarbiausia nuveikti
ateityje stiprinant šią partnerystę?

Pasitikėti vieniems kitais
ir kurti atvirą dialogą. Kelti problemas, diskutuoti fiskalinės drausmės,
biurokratinių procedūrų mažinimo, mokesčių politikos, socialiniais, švietimo ir
kitais, abiem pusėms aktualiais, klausimais. Verslo, kaip ir viešojo
sektoriaus, atstovų keliamos problemos ir pastebėjimai – tai signalas, kad
kažkas negerai šalyje ir galbūt reikia valstybinio audito pagalbos. Mums svarbi
kiekviena žinia, kiekviena žinutė, nuolatos stebime viešojo sektoriaus rizikas.
Partnerystės užmezgimas ir palaikymas – tai galimybė mums visiems susitelkti.
Tikime, kad jos stiprėjimas paskatins teigiamus pokyčius šalyje. 

Panašūs įrašai