Lietuvos verslo konfederacija (LVK) bendradarbiaudama su verslo atstovais parengė 16 naujų ir atnaujino 5 modulines profesinio mokymo programas bei joms skirtas mokymosi priemones. Naujomis ir atnaujintomis programomis siekiama formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį ir toliau plėtoti Lietuvos kvalifikacijų sistemą, sudaryti palankias sąlygas diegti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo ir Europos profesinio mokymo kreditų sistemos sukūrimo.

Rengiant modulines programas buvo atsižvelgiama į profesinio mokymo lankstumą ir besimokančiųjų asmenų pasirengimo praktinei veiklai gerinimą. Taip pat aktyviai bendradarbiauta su pažangiomis įmonėmis, kuriose taikomos naujausios technologijos, medžiagos bei įranga.

Tarp 16 naujų – maisto pramonės darbuotojo, siuvėjo-operatoriaus, siuvėjo, audėjo, odos dirbinių gamintojo, avalynės gamintojo, bokštinio krano operatoriaus, portalinio krano mašinisto, savaeigio strėlinio krano operatoriaus, tiltinio tipo ir ožinių kranų operatoriaus, kėlimo platformų ir jų įrenginių operatoriaus, sandėlio įrangos operatoriaus, sandėlininko, motoristo, laivo elektriko, motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojo modulinės profesinio mokymo programos ir joms skirtos mokymosi priemonės.

Atnaujintos buvo maisto pramonės darbuotojo, tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo, jūreivio, motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, logisto ekspeditoriaus modulinės profesinio mokymo programos ir joms skirtos mokymosi priemonės.

Naujos ir atnaujintos programos išsiskiria tuo, jog yra orientuotos ne tik į bazines žinias bei gebėjimus. Prisidedant pažangioms šalies verslo įmonėms akcentuojamasi į naujausias technologijas, medžiagas bei įrangą, nes siekiama, kad jaunuoliai, įgiję kvalifikaciją, galėtų daug sėkmingiau adaptuotis darbo rinkoje.

Tokia programų struktūra leido tampriai susieti teoriją su praktika, motyvuojant besimokantįjį tapti aktyviu profesinio mokymosi proceso veikėju.

Be to, mokymą pagal parengtas modulines programas sėkmingai galima vykdyti ir nuotoliniu būdu, o tai yra labai naudinga esant karantino sąlygoms. Mokiniai tokiu atveju per virtualią mokymosi aplinką įgyja teorinių žinių, atlieka mokytojų pateiktas užduotis, stebi filmuotą medžiagą.

Parengtos modulinės profesinio mokymo programos pritaikytos atitinkamo ūkio sektoriaus profesiniam standartui, jame pateiktų kvalifikacijų aprašų, atitinkamų teisės aktų reikalavimams. Kartu su programomis buvo parengti visų mokymo programų teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuviniai, kurie skirti įvertinti turimas kompetencijas, mokymosi rezultatus, kaip prieš, taip ir po mokymosi atskirame modulyje ar visoje programoje. Užduočių sąsiuviniai puikiai tinka pasitikrinti įgytas žinias, surasti mokymosi spragas, esant nuotoliniam mokymui.

Kai kurios modulinės profesinio mokymo programos jau kurį laiką sėkmingai vykdomos mokymo įstaigose. Pagal atnaujintą Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre jau išleistos dvi absolventų laidos.

Panašūs įrašai