Birželio 17-ąją įvyko Lietuvos verslo konfederacijos 41-oji Kongreso sesija. Sesijos metu buvo svarstomi ir priimti nutarimai bei įteikiami tradiciniai bei nauji LVK apdovanojimai.

Kongreso atstovai patvirtino LVK 2020 metų ataskaitą, LVK 2020 metų finansinę ataskaita bei 2020 metų audito ataskaitą. Taip pat buvo svarstomas ir tvirtinamas 25 LVK Tarybos narių skaičius ir 2020-2024 metų kadencijai papildomai išrinkti septyni nauji atstovai: Julija Kiršienė  (Vytauto Didžiojo universitetas), Liutautas Čeprackas (Viešojo maitinimo įstaigų asociacija), Saulius Galadauskas (Lietuvos aludarių gildija), Eivilė Čipkutė (Lietuvos bankų asociacija),  Aistė Žilinskienė (Fabula ir partneriai, UAB), Mantas Andriuškevičius (TP AIM, UAB) ir Mantas Zakarka (Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų asociacija).

Antrojoje renginio dalyje buvo išdalinti Lietuvos verslo konfederacijos apdovanojimai. Šiemet  aštuoni LVK Garbės ženklai buvo skiriami:

„Covalis Capital” įkūrėjui Žilvinui Meceliui už reikšmingą ir reikalingą paramą Lietuvai kovojant su COVID-19 virusu.

„Practica Capital“ partneriui, verslo angelui Anatolijui Faktorovičiui už prisidėjimą prie Gydymo įstaigų paramos fondo steigimo.

Lietuvos Raudonojo Kryžio vadovei Kristinai Meidei už prisidėjimą prie pagalbos valstybei ir labiausiai pažeidžiamiems žmonėms COVID-19 metu, ieškant ir apmokant savanorius.

„Stirpūs kartu“ sumanytojui, Lietuvos Šaulių sąjungos Pelėdų būrio vadui Edmundui Jakilaičiui už iniciatyvos „Stirpūs kartu“, padedančios pasirūpinti pagalbos pristigusiems žmonėmis COVID-19 metu, įkūrimą ir vystymą.

VšĮ Laisvės TV direktorei Gabijai Milašiūtei už iniciatyvos „Laikykitės medikai“ vystymą.

LR Seimo nariui, šauliui Pauliui Saudargui už savanorišką pagalbą ir atsidavimą prižiūrint COVID-19 virusu sergančius ligonius.

„Aukok.lt“ steigėjai Ingai Langaitei už aukojimo platformos įsteigimą „Aukok.lt“ ir ilgalaikę socialinę veiklą.

TV3 žinių tarnybos vadovui Sigitui Babiliui, už iniciatyvą operatyviai spręsti esminę medikų apsaugos problemą, prasidėjus COVID-19 virusui.

Taip pat įteikiami penki specialūs LVK apdovanojimai:

„Atsakingos veiklos“ apdovanojimas įteiktas Tomui Vytautui Raskevičiui už aktyvią veiklą žmogaus teisių srityje, lygiateisiškumo skatinimą ir mažumų palaikymą visuomenėje.

„Modernumo lyderio“ apdovanojimui nominuotas Vladas Algirdas Bumelis už nuolatinių investicijų į modernias biotechnologijas ir verslo plėtrą Lietuvoje

„Verslo balsas“ apdovanojimui nominuotas Marius Dubnikovas už aktyvią švietėjišką veiklą, informuojant visuomenę aktualiausiais ekonominiais klausimas ir dalinimąsi žinioms.

„Bendrystės“ apdovanojimą įteikėme Inetai Rizgelei už ilgametį, atsakingą ir nuoširdų darbą Lietuvos verslo konfederacijos labui, vienijant verslo atstovus ir kuriant naujos kartos organizaciją.

Pagrindinį LVK apdovanojimą „Partnerystės lyderis“ pelnė Vitas Vasiliauskas už didžiulį indėlį stiprinant Lietuvos ekonomiką, siekiant skaidrinti finansų sektorių bei tarptautinių ryšių vystymą ir naujų finansinių technologijų įtvirtinimą Lietuvoje.

Panašūs įrašai