Lietuvos verslo konfederacija pateikė Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei pasiūlymus, kurie padėtų spręsti iššūkius Lietuvoje, kilusius dėl  Rusijos karo prieš Ukrainą. Verslo dėmesio centre – reikmė stiprinti pilietinės gynybos pajėgumus, teisinės spragos dėl Lietuvos ir kitų Bendrosios rinkos šalių įmonių darbo su Rusijos ir Baltarusijos įmonėmis, problemos viešuosiuose pirkimuose ir kita.

„Karo sąlygomis – dialogas tarp verslo ir vyriausybės neturi būti „popierinis”. Verslo lūkestis, kad krizinėje situacijoje verslas ir valstybė mobilizuosis ir bendrai tarsis dėl esminių valstybės gyvenimo krypčių – nuo efektyvaus atsijungimo nuo Rusijos ir Baltarusijos iki mokestinio stabilumo, nuo tam tikros energetinės nepriklausomybės iki verslo paruošimo krašto gynybai“, – minėjo Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

LVK manymu, Lietuvos visuomenė pribrendo visapusiškai įsitraukti į valstybės gynybos planavimo procesą. Verslas yra pasiryžęs pagal galimybes įsitraukti ir padėti valstybei tobulinti pasiruošimą karinėms ir kitoms grėsmėms atremti, gilinti darbuotojų civilinės saugos kompetencijas. Atitinkamai, verslas kviečia Vyriausybę formuoti patariamąją tarybą pilietinės gynybos klausimais, kurioje būtų galima tobulinti pasirengimo grėsmėms planus, įtraukiant plačiąją visuomenę Suomijos „totalios gynybos“ koncepcijos pavyzdžiu.

Tarp eilės pasiūlymų, verslo atstovai iškėlė klausimą dėl griežtesnio Rusijos ir Baltarusijos prekių – ypač žaliavų – atsekamumo Bendrojoje rinkoje. Europoje stokojant politinės valios atsisakyti visų žaliavų importo iš Rusijos ir Baltarusijos, pasiūlėme Vyriausybei europinėje darbotvarkėje kelti klausimą dėl prekių atsekamumo iš Rusijos ir Baltarusijos didinimo bei produktų iš šių šalių sertifikavimo stabdymo.

Verslo atstovai taip pat siekia kelti klausimą dėl galimybės diskriminuoti įmones pagal jų naudojamų gaminių ir produktų kilmės šalį viešuosiuose pirkimuose, jeigu įmonė ketina naudoti gaminius ir produktus, kurie yra kilę iš šalių, kurioms ES taiko sankcijas. ES stokojant politinės valios ir stiprybės atsisakyti žaliavų ir gaminių iš Rusijos, valstybės narės privalo turėti galimybę pasirinkti valstybės lėšomis nefinansuoti priešiškų Europos Sąjungai ir civilizacijai valstybių.

LVK taip pat atkreipė politikų dėmesį į trumpalaikius ir ilgalaikius veiksmus, kurie iš dalies padėtų spręsti problemas Lietuvos energetikos sektoriuje. Verslo atstovų manymu, laikas imtis ryžtingų priemonių, kurios realiai paskatintų renovacijų procesą. Tikslinga sudaryti aiškias paskatas nerenovuotų daugiabučių gyventojams šiuos namus renovuoti, steigiant valstybinį renovacijos fondą ir numatant galimybę valstybei savarankiškai vykdyti prioritetinių daugiabučių renovacijos darbus, dalį renovacijos išlaidų kompensuojant nepasiturintiems daugiabučių gyventojams. Tarp svarstytinų priemonių – didesnis PVM tarifas šildymui daugiabučių pastatų, kurių energinė klasė yra D arba žemesnė, gyventojams.

Pasak Konfederacijos, kaip niekada svarbu, jog verslas turėtų geras sąlygas vystytis ir užsienio kapitalo įmonės ateitų į Lietuvą. Lietuva investuotojams turi tapti saugia ir patrauklia šalimi. Įvertinus geopolitinę situaciją, susijusią su Rusijos invazija į Ukrainą, taip pat Kinijos sankcijas Lietuvai, siūlome prioretizuoti verslo sąlygų gerinimą, kartu su verslo atstovais sistemiškai peržiūrint perteklinį reguliavimą, kuris neproporcingai apriboja verslo plėtrą. Dėmesio centre – transporto ir miško ūkio sektoriai, kurių įmonės kuria dabar kaip niekada svarbius Lietuvai produktus, tačiau kurios pastaruoju metu susiduria su neproporcingai didele mokestine našta.

LVK siųstą raštą valdžiai rasite čia.

Panašūs įrašai