Lietuvos verslo konfederacija (LVK) Seimui pateikė poziciją dėl Vyriausybės siūlomų kompensacijų kailinės žvėrininkystės sektoriui dydžių ir teikimo tvarkos. LVK yra įsitikinusi, kad tai, kaip bus priimamas kailinės žvėrininkystės draudimas, yra aktualu visai verslo bendruomenei, nes pagal jį bus suformuota valstybės kompensacijų nustatymo ir teikimo praktika draudžiama veikla užsiimantiems ūkio subjektams, kai tokiu sprendimu yra uždaromas visas sektorius.

Vyriausybės Seimui pateikta išvadą dėl kailinių žvėrelių verslo uždraudimo ir kompensavimo, LVK nuomone, yra nesubalansuota ir neužtikrina pakankamo kompensavimo šia veikla užsiimančių ūkio subjektų teisių apsaugos atžvilgiu. Minėtoje išvadoje siūlomos nereikšmingos kompensacijos (iki 1 mln. eurų visam sektoriui), kurios nesiekia nė mėnesio viso sektoriaus sąnaudų sumos. Draudimo įsigaliojimui numatytas laikas taip pat yra itin trumpas (mažiau nei 4 metai) ir išskiria kitų Europos Sąjungos šalių taikytos praktikos kontekste.

LVK manymu, Vyriausybės siūlomas sprendimas prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje įtvirtintai normai „Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama“. Į tai atkreipė dėmesį ir Vyriausybės teisės grupės atstovai, teikę atitinkamas pastabas Vyriausybės išvadai rengimo stadijoje.

„Kailinės žvėrininkystės ūkiai, užsiimantys šiuo metu legalia veikla, neturi mokėti už savo pačių ūkių uždarymą, kaip siūlo Vyriausybė. Jeigu Seimas priims sprendimą drausti kailinę žvėrininkystę, tuo pačiu privalo užtikrinti, kad ūkininkams būtų teisingai atlyginta, kaip to reikalauja Konstitucija“, – kalbėjo LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė.

LVK taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Vyriausybė iš esmės neįvertino kailinės žvėrininkystės draudimo socialinių pasekmių ir nesiūlo skirti papildomų lėšų darbuotojų perkvalifikavimui. Neatsižvelgta ir į tai, kad kailinės žvėrininkystės ūkiams teks atleisti darbuotojus ir mokėti jiems išeitines kompensacijas. Šios kompensacijos, tikėtina, sektoriui gali atsieiti daugiau nei Vyriausybės siūloma kompensacijų suma, net jei jos ir nelaikytinos kompensacijomis verslui. LVK nuomone, ši finansinė našta už darbuotojų socialinę apsaugą neturėtų būti užkrauta ant verslo pečių, kai darbuotojų atleidimas būtų sąlygojamas Seimo priimto įstatymo.

LVK paragino Seimą ieškoti sprendimų, kad nutarimas dėl kailinės žvėrininkystės draudimo, jeigu toks būtų priimtas, būtų subalansuotas draudžiama veikla užsiimančių ūkio subjektų teisių apsaugos atžvilgiu – būtų numatytos reikšmingos kompensacijos ir adekvatus pereinamasis laikotarpis verslui pasiruošti uždarymui.

Panašūs įrašai