Šiandien Seimo Biudžeto ir finansų komitetas renkasi į skubiai šaukiamą neeilinį posėdį, kuriame bus svarstomos finansų ministerijos pateiktos Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pataisos, kuriomis siūloma reglamentuoti investicinę sąskaitą ir panaikinti GPM lengvatas investicinio gyvybės draudimo bei III pakopos pensijų fondų įmokoms. LVK palaiko investicinės sąskaitos įvedimą, ši užtikrintų teisingą investicinių pajamų apmokestinimą. Tačiau šis įrankis savaime neskatins gyventojų kaupti senatvei ir nepakeis dabar tą funkciją atliekančių lengvatų. Siekiant skatinimo, investicinės sąskaitos pajamoms galima nustatyti tikslines lengvatas.

Tačiau pasigendama diskusijos, dialogo ne tik su verslu, bet ir gyventojais. Juk šis projektas palies šimtus tūkstančių žmonių. Panašu, kad pakeitimai daromi paskubomis, nenorima kalbėtis apie tobulintinus jų trūkumus, išgirsti kitas nuomones.

Nepaisant to, verslas mano, jog GPMĮ projekto siūlomos nuostatos turi būti reikšmingai tobulinamos. Kitaip kyla realios grėsmės ir patiems projekto tikslams. LVK šiuos nuogąstavimus kėlė ir anksčiau, bet antros pusės dialogui rasti nepavyksta.

LVK prezidento Andriaus Romanovskio teigimu, investicinė sąskaita yra puiki priemonė leidžianti patogiau investuoti, tačiau tai nėra savaime lengvata. Jei norima skatinti gyventojus kaupti, tam reikia atskirų priemonių ir investicinės sąskaitos neužtenka. Be to, akivaizdu, jog po šiuo projektu slepiasi siekis mažais gabaliukais įgyvendinti nepavykusią mokesčių reformą.

„Investicinė sąskaita yra skirta tam, kad teisingai būtų paskaičiuoti mokesčiai nuo gyventojo investicinių pajamų. Jeigu norime paskatinti gyventojus kaupti, tam reikia atskirų politikos priemonių, pvz. lengvatų. Dvi lengvatas norima naikinti, nors jos yra taiklios, efektyvios  ir lemia didesnes gyventojų pajamas senatvėje. Nereikia tokio skatinimo naikinti, priešingai, galima jo pavyzdžiu numatyti naują skatinimą per investicinę sąskaitą“, – siūlomus pokyčius komentavo Andrius Romanovskis.

LVK primena, kad dėl teigiamų tiesioginių ir netiesioginių efektų, eilė išsivysčiusių šalių taiko vienokias ar kitokias preferencines mokestines sąlygas gyvybės draudimo ir pensijų įmokoms ir (arba) išmokoms, ir Lietuva EBPO kontekste šiuo klausimu neišsiskiria. Dauguma kitų EBPO ir ES valstybių taip pat turi įsivedusios IS ir tai netrukdo preferencinių mokestinių sąlygų taikymui. Latvija ir Estija taiko dar didesnes lengvatas įmokoms pagal šiuos produktus ir abiejose šalyse IS yra reglamentuota.

#VerslasLietuvai

Panašūs įrašai