Pasaulinė tabako bendrovė „Philip Morris International“, kurios fabrikas veikia ir Lietuvoje, pirmoji tarptautinio žurnalo „Forbes“ 2024 metų „Net Zero Leaders“ reitingo sąraše.  Šiame reitinge „Forbes“ įvertino 100 JAV viešai listinguojamų įmonių pagal jų įsipareigojimą ir įdirbį siekiant nulinės įtakos klimato kaitai.

„Įgyvendindami misiją kurti ateitį be cigarečių dūmų, siekiame veiklą vykdyti kuo tvaresniu būdu, įskaitant pastangas būti CO2 emisijos mažinimo lyderiais. Prie bendros „Philip Morris International“ sėkmės „Forbes“ reitinge prisideda ir komanda Lietuvoje. Būtent mūsų fabrikas Klaipėdoje prieš penkerius metus tapo pirmuoju iš visų „Philip Morris International“ fabrikų, pasiekusių neutralumą CO2 atžvilgiu ir galėjusių dalintis savo patirtimi su visa tarptautine bendrovės komanda. Pirma vieta „Forbes“ reitinge suteikia mūsų komandai Lietuvoje dar daugiau motyvacijos prisidėti prie bendro įmonės tikslo iki 2040 m. pasiekti nulinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją visoje mūsų veiklos grandinėje“, – sako Mindaugas Dacys, „Philip Morris Baltic“ generalinis direktorius.

„Forbes“ reitingą „Net Zero“ sudarė pasitelkdamas tyrimų bendrovių „Sustainalytics“ ir „Morningstar“ duomenis, kurie leido įvertinti įmonių įdirbį siekiant iki 2050 m. sumažinti ir kompensuoti ŠESD emisiją.  Reitingas sudarytas atsižvelgiant į įmonių valdymą, strategiją, CO2 išmetimo mažinimo tikslų pasiekimo rodiklius tiesioginėje ir netiesioginėje veikloje bei kitus aspektus.

„Philip Morris International“ yra pirmoji užsienio investuotoja nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Per daugiau nei trisdešimt metų bendrovė Lietuvoje yra įgyvendinusi daugybę priemonių, skirtų mažinti CO2 emisiją, poveikį aplinkai ir sunaudojamą elektros energiją. Pavyzdžiui, „Philip Morris Lietuva“ fabrike Klaipėdoje tabako paruošimo proceso metu atgauta šiluma pakartotinai panaudojama karštam vandeniui ruošti ir šildymui. Energijos ir šilumos gamybai fabrike yra įrengtas biomasės katilas, kurį nuo 2015 m. papildo vėjo ir vandens žalioji energija.

Taip pat dirbtinis intelektas fabrike reguliuoja vėsinimo ir drėkinimo sistemas. Visoje fabriko gamyboje naudojamas energiją taupantis apšvietimas, daugelyje erdvių įrengti apšvietimą reguliuojantys judesio jutikliai. Negana to, fabrike nuolat yra stebimi gamybos elektros energijos duomenys ir lyginami su gamybos apimtimis. Taip pat „Philip Morris Lietuva“ automobilių parką sudaro tik hibridiniai ir elektriniai automobiliai.

Dėl visų šių  pastangų  2019 m. Klaipėdos fabrikas tapo pirmuoju „Philip Morris International“ fabriku pasaulyje, gavusiu CO2 neutralumo sertifikatą, kuris patvirtino, kad „Philip Morris Lietuva“ yra iki minimalaus lygio sumažinusi šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, o likusią susidarančio CO2 dalį kompensuoja investuodama į oro teršalų mažinimą pasaulyje. Nepaisant to, fabrikas 2020–2023 m. laikotarpiu dar 93,5  proc. sumažino savo veiklos emisiją ir toliau deda visas pastangas šį rodiklį dar pagerinti.

 „Philip Morris Lietuva“ fabrikas šiemet pasiekė svarbų žingsnį vandens tausojimo srityje – tapo vieninteliu fabriku Baltijos šalyse, šiuo metu turinčiu tarptautinį „Alliance for Water Stewardship“ (AWS) standartą. Šis sertifikatas parodo, kad „Philip Morris Lietuva“ ne tik prisideda prie Klaipėdos regiono vandens išteklių ir telkinių tausojimo, bet ir siekiant šio tikslo telkia vietos bendruomenę, ragina prie vandens tausojimo prisidėti kitus verslus, kartu su vietos mokslininkais vykdo Klaipėdos vandens baseino tyrimus, organizuoja aplinkos švarinimo akcijas.

„Philip Morris International“ yra pasitvirtinusi Mokslu grįstų tikslų iniciatyvą (angl. Science Based Target, SBTi) ir išsikėlė tikslą pasiekti vadinamąją „grynojo nulio“ (angl. Net-zero) emisiją iki 2040 m.  Tai reiškia, kad bendrovė ne tik siekia sumažinti ir kompensuoti CO2 emisiją savo tiesioginėje veikloje, bet ir netiesioginėje – t.y. bendrovės tiekimo ir produktų naudojimo grandinėje.  

Apie „Philip Morris International“

„Philip Morris International“ (PMI) yra pirmaujanti tarptautinė tabako bendrovė, siekianti priartinti bedūmę ateitį ir nuosekliai plėtojanti savo produktų asortimentą, į jį įtraukdama su tabaku ir nikotinu nesusijusius gaminius. Dabar bendrovės produktų portfelį daugiausia sudaro cigaretės ir bedūmiai gaminiai. PMI siekia sukurti, moksliškai pagrįsti ir rinkai pritaikyti inovatyvius bedūmius gaminius, skirtus suaugusiems vartotojams, kurie kitu atveju toliau rūkys. PMI siekia ateityje visiškai nutraukti prekybą cigaretėmis. Kompanijos veikla apima pasaulinio lygio mokslinių tyrimų pajėgumų stiprinimą, ypatingai tokiose srityse kaip ikiklinikiniai sistemų toksikologijos, klinikiniai ir elgsenos tyrimai, taip pat produktų tyrimai po pateikimo į rinką. 2022 m. lapkritį PMI įsigijo „Swedish Match“ – peroralinio nikotino rinkos lyderę, taip sukurdama pasaulinę bedūmių gaminių lyderystę su prekės ženklais IQOS ir ZYN.. JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) pripažino PMI sukurtus IQOS įrenginius ir jiems skirtus nikotino gaminius bei „Swedish Match“ gaminamą tabako gaminį snus modifikuotos rizikos tabako gaminiais. 2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis  kompanijos bedūmiai produktai buvo parduodami 84 rinkose, o pasaulinės pajamos iš šių jų sudarė maždaug 37 proc. visų 2023 m. PMI grynųjų pajamų. Sukūrusi tvirtą veiklos pagrindą ir sukaupusi didelę patirtį gyvybės mokslų srityje, 2021 m. vasarį PMI paskelbė apie savo plėtrą į sveikatingumo bei sveikatos priežiūros sritis ir per savo valdomą „Vectura Fertin Pharma“. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėse www.pmi.com ir www.pmiscience.com.

Panašūs įrašai