Tarptautinių prekybos rūmų (angl. International Chamber of Commerce, ICC) arbitražo teisme Paryžiuje Lietuvai atstovaus advokatas Gediminas Dominas.

Advokatų profesinės bendrijos „WALLESS“ partneris bei Lietuvos verslo konfederacijos arbitražo darbo grupės narys šio teismo nariu buvo paskirtas trejų metų kadencijai.

„TRP (ICC) arbitražo teismas yra didžiausia ir prestižiškiausia tarptautinių komercinių ginčų sprendimo institucija, kurios nariu tapti yra didelė garbė ir įvertinimas. Tik išskirtiniams teisininkams, kurių patirtis ir kvalifikacija komercinio arbitražo srityje yra pripažįstama tarptautiniu mastu, suteikiama tokia galimybė. Tapęs šio teismo nariu, galėsiu tiesiogiai dalyvauti tarptautinių arbitražų sprendimų rengimo procesuose. Tai ne tik neįkainojama patirtis, bet ir galimybė prisidėti prie globalios teisės sistemos tobulinimo“, – teigia Gediminas Dominas.

Prieš tai dvi kadencijas iš eilės (2018-2024) Lietuvai atstovavo advokatė Renata Beržanskienė.

Pasak Renatos Beržanskienės, komercinis arbitražo teismas – tai ginčų sprendimų alternatyva teismams, kurią verslo santykių su užsienio partneriais turintis verslininkas turėtų naudoti kuo dažniau. Toks ginčų sprendimo būdas padeda išvengti ilgų teisminių procesų dėl įvairių procesinių niuansų, pavyzdžiui, dokumentų užsienyje teikimo, sprendimo pripažinimo, konfidencialumo, įrodymų vertimo į kitą kalbą, proceso lankstumo ir pan. Pastaraisiais metais bylų šiame arbitražo teisme, šiemet atšventusiame šimtą metų, tik daugėja, o per metus kreipiamasi su beveik 1000 ieškinių.

Arbitražo teismas bylą išnagrinėja vieną kartą ir priima sprendimą, kuris yra pripažįstamas 169 šalyse pagal Niujorko 1958 m. konvenciją “Dėl užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo”. Jeigu arbitražo sprendimas priimamas vienoje iš šių šalių, jis yra lengvai pripažįstamas ir vykdomas kitoje šalyje – pripažinimo procedūra yra, bet ji gana formali.

Renata nuo šiol dalyvaus ICC arbitražo komisijoje, kurioje ir toliau prisidės savo 25 metų arbitrės patirtimi.

Taip pat išrinkti naujieji ICC arbitražo komisijos nariai, kurie buvo Lietuvos deleguoti Lietuvos verslo konfederacijos: Renata Beržanskienė, Giedrius Murauskas, Ieva Rimavičienė, Solveiga Vilčinskaitė, Audrius Žvybas, Sandis Bērtaitis.

Panašūs įrašai