Pradžia Bendrystė

Bendrystė

by Gintare Boreikyte
Bendrystė

2021 m. įsteigtas Lietuvos verslo konfederacijos apdovanojimas „Bendrystė“. Tai apdovanojimas skiriamas už ilgametį darbą Lietuvos verslo konfederacijos labui. Apdovanojimas gali būti skiriamas LVK nariams ir direkcijos darbuotojams. Kandidatus šiai nominacijai teikia Lietuvos verslo konfederacijos valdyba ir nariai, o laimėtojus išrenka LVK taryba, bendro balsavimo principu.

„Bendrystė 2020“ – Ineta Rizgelė už ilgametį, atsakingą ir nuoširdų darbą Lietuvos verslo konfederacijos labui, vienijant verslo atstovus ir kuriant naujos kartos organizaciją.