Pradžia Modernumo lyderis

Modernumo lyderis

by Gintare Boreikyte
Modernumo lyderis

2021 m. Lietuvos verslo konfederacijos įsteigtas apdovanojimas „Modernumo lyderis“. Tai apdovanojimas už inovatyvių procesų diegimą versle, kurie sukuria išliekamąją vertę Lietuvos ekonominei sistemai. Kandidatai gali būti visi juridiniai asmenys, veikiantys LVK viduje ar išorėje. Kandidatus šiai nominacijai teikia Lietuvos verslo konfederacijos valdyba ir nariai, o laimėtojus išrenka LVK taryba, bendro balsavimo principu.

„Modernumo lyderis 2020“ – Vladas Algirdas Bumelis už nuolatinių investicijų į modernias biotechnologijas ir verslo plėtrą Lietuvoje.