Pradžia SKAIDRUMO REGISTRAS Vadovybės susitikimai

Vadovybės susitikimai

by Tomas Zmitrevičius

2020 m. rugsėjo 22 d.

8:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja žurnalo „Valstybė“ rengiamoje konferencijoje „LIETUVOS DAVOSAS 2020“.

2020 m. rugsėjo 18 d.

9:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja online diskusijoje dėl 2021-2027 m. ES fondų investicijų Programos 4 prioriteto uždavinių.

2020 rugsėjo 17 d.

9:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje.

14:30 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Ekonominės diplomatijos tarybos darbo grupės posėdyje.

2020 m. rugsėjo 16 d.

13:30 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis nuotoliniu būdu dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime.

15:30 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengiamame susitikimą su socialiniais partneriais, kuriame bus aptariama ekonominė situacija ir prognozė, politinės situacijos Baltarusijoje poveikis verslui Lietuvoje ir kiti socialiniams partneriams aktualūs klausimai.

2020 m. rugsėjo 10 d.

10:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja fokus grupės (dalyvaus socialinių partnerių organizacijų atstovai, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei finansų ministerijos atstovai ir darbo santykių klausimų ekspertai) diskusijoje, kurioje bus aptariami socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimo rezultatai (nuotoliniu būdu).

10:30 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Vilniaus komercinio arbitražo teismo neeliniame dalininkų susirinkime.

15:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis, viceprezidentai Dovilė Burgienė ir Marius Dubnikovas bei generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja LVK prezidiumo posėdyje.

2020 m. rugsėjo 9 d.

13:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis ir generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rengiamame nuotoliniame susitikime su verslą vienijančių organizacijų atstovais, skirtame bendradarbiavimo stiprinimui bei antikorupcinio sąmoningumo didinimui.

2020 m. rugsėjo 8 d.

14:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, II atrankos komiteto posėdyje.

2020 m. rugsėjo 7 d.

13:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis ir generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Lietuvos švietimo tarybos posėdyje.

15:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Nacionalinio pažangos plano koordinavimo komisijos posėdyje.

2020 m. rugsėjo 4 d.

9:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis, viceprezidentai Dovilė Burgienė ir Marius Dubnikovas bei generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja nuotoliniame susitikime su Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų asociacijos direktoriumi Mantu Zakarka, asociacijos „Lietuvos gėrimai“ direktore Ginte Levišauskaite ir „Lietuvos aludarių gildija“ prezidentu Sauliumi Galadausku.

2020 m. rugsėjo 3 d.

10:00 val. LVK generalinė direktorė dalyvauja LVK TELCO darbo grupės posėdyje.

13:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis ir generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja nuotoliniame darbo grupės valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti posėdyje.

2020 m. rugsėjo 1 d.

14:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja Mykolo Romerio universiteto 30-mečio minėjime (MRU centriniai rūmai, Ateities g. 20, Vilnius).

2020 m. rugpjūčio 26 d.

8:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Lietuvos įvaizdžio strateginės tarybos posėdyje (Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Gedimino pr. 11, Vilnius).

11:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja nuotoliniame susitikime su International Chamber of Commerce (ICC) atstovais Mary Kelly ir Andrea Petrini.

14:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja nuotoliniame susitikime su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Konkurencijos tarybos ir Turizmo sektoriaus atstovais.

2020 m. rugpjūčio 25 d.

9:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė susitinka su UAB „Autare“ atstovais Tadu Robertu Diliu ir Gintare Zlatkiene.

10:30 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė susitinka su Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto partnerystės ir projektų prodekanu Gediminu Rumšu.

11:30 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė susitinka su UAB „Art21“ atstovais Augustu Alešiūnu ir Kristina Šermukšnyte – Alešiūniene.

2020 m. rugpjūčio 24 d.

13:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja X-to projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komiteto posėdyje (Žemės ūkio ministerija).

2020 m. rugpjūčio 21 d.

09:45 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Investicijų komiteto posėdyje.

2020 m. rugpjūčio 20 d.

15:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja nuotoliniame darbo grupės valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti posėdyje.

2020 m. rugpjūčio 14 d.

09:45 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Investicijų komiteto posėdyje.

2020 m. rugpjūčio 7 d.

9:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis ir LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja LVK prezidiumo posėdyje.

09:45 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Investicijų komiteto posėdyje.

2020 m. rugpjūčio 6 d.

17:30 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis ir LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja LVK valdysenos darbo grupės posėdyje.

2020 m. rugpjūčio 5 d.

15:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis ir LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja LVK valdysenos darbo grupės posėdyje.

2020 m. rugpjūčio 5 d.

13:30 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis ir LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdyje.

2020 m. liepos 31 d.

09:45 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Investicijų komiteto posėdyje.

10:00 val. LVK prezidento Andriaus Ramanovskio interviu su 15min.lt žurnalistu Sauliumi Jakučioniu.

15:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė susitinka su komercijos atašė Baltarusijoje Julijumi Glebovu.

2020 m. liepos 28 d.

10:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja Žinių radijas laidoje Išgliaudyti tiesą, tema „Ar galima pasitikėti verslo užsakomais mokslo tyrimais?„. Vedėjas: Marijus Gailius, pašnekovai: Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė ir A. Romanovskis.

13:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja 2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano (NPP) rengimo koordinavimo komisijos posėdyje (LR Vyriausybės rūmai, Gedimino pr. 11, Vilnius).

18:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja Delfi TV  laidoje Atsakingas požiūris.

2020 m. liepos 24 d.

09:45 LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Investicijų komiteto posėdyje.

2020 m. liepos 23 d.

09:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis ir generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja LVK strateginėje sesijoje „Kūrybinės dirbtuvės“ (Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, IV a., Vokiečių g. 10, Vilnius).

2020 m. liepos 21 d.

08:30 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis susitinka su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininke Inga Ruginiene.

10:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis susitinka su Vilniaus komercinio arbitražo teismo pirmininku prof. hab. dr. Vytautu Nekrošiumi.

11:30 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė susitinka su komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje Mantu Zamžicku.

14:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis ir LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdyje.

2020 m. liepos 20 d.

13:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ekonominės programos pristatyme (TS-LKD sekretoriatas, J. Jasinskio g. 17, Vilnius).

14:50 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja nuotolinėje interviu sesijoje su EBPO ekspertais projekto „Evidence-informed policy making and policy evaluation at the Centre of Government in Lithuania“ rėmuose.

2020 m. liepos 17 d.

10:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Investicijų komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu).

10:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja Regioninės politikos forume 2020 (poilsio centras „Oro Dubingiai“, Dubingiai, Molėtų raj.).

13:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis susitinka su Lenkijos oro linijų LOT viceprezidentu Michał Fijoł.

2020 m. liepos 16 d.

13:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis ir generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja LVK darbo grupės dėl interesų konfliktų valdymo nuotoliniame pasitarime.

15:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis ir generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja LVK Prezidiumo posėdyje (Gedimino pr. 2/1 – 28, Vilnius).

2020 m. liepos 15 d.

10:30 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja LVK prezidento ir viceprezidentų nuotoliniame pasitarime.

2020 m. liepos 14 d.

10:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos nuotoliniame posėdyje.

2020 m. liepos 8 d.

11:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja LVK organizuotame nuotoliniame seminare „Lietuva – Baltarusija: ekonominis bendradarbiavimas globalių iššūkių metu“.

12:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis ir generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja LVK interesų konfliktų valdymo mokymuose.

2020 m. liepos 3 d.

9:00 val. LVK Prezidiumo posėdis (Gedimino pr. 2/1 – 28, Vilnius).

12:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja susitikime su Lietuvos verslo tarybos nariais.

2020 m. liepos 2 d.

14:00 val. LVK generalinė direktorė Ineta Rizgelė dalyvauja nuotoliniame Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo Stebėsenos komiteto posėdyje.

2020 m. birželio 30 d.

12:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja Lietuvos pramoninkų konfederacijos kongrese (Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO Laisvės pr. 5, Vilnius).

16:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja nuotoliniame darbo grupės valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti posėdyje.

2020 m. birželio 29 d.

14:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdyje.

2020 m. birželio 27 d.

12:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja Darbo partijos suvažiavime (Kėdainių arena, J. Basanavičiaus 1A, Kėdainiai).

2020 m. birželio 10 d.

15:00 val. LVK prezidentas Andrius Romanovskis dalyvauja Delfi TV  laidoje Atsakingas požiūris, tema „Ar lobizmo reglamentavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje yra efektyvus„.