Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir įmonė „Autarė“ kviečia įmones jungtis į verslo misiją Niujorke, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai.

Vizito metu planuojami šie renginiai:

 • Susitikimai su JAV valstybinių ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vyksiančiųjų išreikštus interesus, JAV kultūrinių ir kt. objektų lankymas.
 • Vizito metu numatoma galimybė apsilankyti 2019 m. birželio 23-25 dienomis vyksiančioje „Summer Fancy Food Show“ parodoje.
 • Esant pageidavimams, yra galimybė suorganizuoti susitikimą su lietuvių verslininkais JAV.
 • Vykstantiesiems išreiškus susidomėjimą yra galimybė organizuoti B2B susitikimus konkrečiose verslo organizacijose, valstybinėse institucijose ar ūkio subjektuose.

Vizito tikslas – paskatinti Lietuvos ir JAV ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą į JAV ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus bei pristatyti projektus ir pritrauti JAV investicijas į Lietuvą.

Dalyvavimo sąlygos:
Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti registracijos anketą iki 2019 m. balandžio 15 d. Daugiau informacijos apie vizitą: UAB „Autarė“ Projektų vadovė Gintarė Zlatkienė, el. p.: travel@autare.lt, tel.: 8 679 36330; 8 5 262 7401.
Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, šiuo atveju, iki 1557,50 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

LLVK įgyvendina projektus pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, skirtus įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios įmonės, vykstančios į verslo misijas. Finansavimą gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog grupę turi sudaryti bent 5 MVĮ atstovai.

Dalyvavimui reikalingi dokumentai:

 • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 • Klausimynas (pateiksime)
 • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 • Įsakymas dėl lėšų skyrimo
 • De minimis sutikimas ir pagalbos patikros lapas (pateiksime)

Panašūs įrašai