DALYVIAI NEBERENKAMI

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir „Autarė“ kviečia įmones jungtis į verslo misiją Dubajuje, JAE. Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai.

Vizito metu planuojami šie renginiai:

 • Dalyvavimas EXPO 2020 Dubaitarptautiniame renginyje nacionalinę Lietuvos dieną (spalio 22 d. Lietuvos nacionalinė diena EXPO 2020), kurios metu Lietuvai atstovaus aukščiausi šalies vadovai, verslo atstovams bus sudaryta galimybė prisistatyti.
 • Galimybė dalyvauti susitikime su 2020 m. oficialiai įsteigtos Lietuvos ambasados JAE atstovais.
 • Susitikimai su JAE bei Omano valstybinių ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vykstančiųjų išreikštus interesus, JAE kultūrinių ir kt. objektų lankymas.
 • Esant pageidavimams, yra galimybė suorganizuoti susitikimą su lietuvių verslininkais, dirbančiais Persijos įlankos arabų šalyse.
 • Vykstantiesiems išreiškus susidomėjimą yra galimybė organizuoti B2B susitikimus konkrečiose verslo organizacijose, valstybinėse institucijose ar ūkio subjektuose.

Vizito tikslas – paskatinti Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą į JAE ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, bei pritraukti JAE investicijas į Lietuvą.

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti registracijos anketą iki rugpjūčio 1 d. Daugiau informacijos apie vizitą: UAB „Autarė“ Turizmo departamento vadovė Gintarė Zlatkienė, el. p.: travel@autare.lt, tel.: 8 679 36330; (8 5) 262 7401.
Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, šiuo atveju, iki 1203,37 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

LVK įgyvendina projektus pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, skirtą įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios įmonės, vykstančios į verslo misijas, grupę. Finansavimą gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog grupę turi sudaryti bent 5 atstovai iš vieno ekonomikos sektoriaus, tokiu atveju atsiranda galimybė finansuoti ir kitų ekonomikos sektoriaus atstovus. Kviečiami sektoriai: transporto, biotechnologijų, IT, Fintech, tvarios gamybos, kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus (KKI) įmones.

Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtina MVĮ (KKI sektoriui priskirtina MVĮ) – MVĮ, kurių kiekvienos bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 70 procentų pajamų yra gaunama iš ekonominės veiklos rūšių, kurių kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išvardyti projektų finansavimo sąlygų aprašo  7 priede.

Dalyvavimui reikalingi dokumentai:

 • Patvirtinti metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 • Klausimynas (pateiksime)
 • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 • Įsakymas dėl lėšų skyrimo
 • De minimis sutikimas ir pagalbos patikros lapas (pateiksime)

*Misijos data yra preliminari. Priklausomai nuo individualių interesų data gali būti koreguojama.

Panašūs įrašai