Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir „Autarė“ kviečia įmones jungtis į verslo misiją Dubajuje, JAE. Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai.

Vizito metu planuojami šie renginiai:

 • Dalyvavimas pasaulinėje EXPO 2020 Dubai parodoje.
 • Susitikimai su JAE valstybinių ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vyksiančiųjų išreikštus interesus, JAE kultūrinių ir kt. objektų lankymas.
 • B2B susitikiamai su JAE įmonių atstovais (savarankiškai)

Vizito tikslas – paskatinti Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą į JAE ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, bei pritraukti JAE investicijas į Lietuvą.

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. . Kviečiame įmones registruotis iki gruodžio 13 d. Dėl registracijos kreiptis: UAB „Autarė“ Projektų vadovė Gintarė Zlatkienė, el. p.: travel@autare.lt, tel.: 8 679 36330; 8 5 262 7401.
Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, šiuo atveju, iki 1321,92 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

LVK įgyvendina projektus pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, skirtą įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios įmonės, vykstančios į verslo misijas, grupę. Finansavimą gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog grupę turi sudaryti bent 5 atstovai iš vieno ekonomikos sektoriaus, tokiu atveju atsiranda galimybė finansuoti ir kitų ekonomikos sektoriaus atstovus. Kviečiami sektoriai: transporto, biotechnologijų, IT, Fintech, tvarios gamybos, kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus (KKI) įmones.

Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtina MVĮ (KKI sektoriui priskirtina MVĮ) – MVĮ, kurių kiekvienos bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 70 procentų pajamų yra gaunama iš ekonominės veiklos rūšių, kurių kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išvardyti projektų finansavimo sąlygų aprašo  7 priede.

Dalyvavimui reikalingi dokumentai:

 • Patvirtinti metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 • Klausimynas (pateiksime)
 • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 • Įsakymas dėl lėšų skyrimo
 • De minimis sutikimas (pateiksime)
 • De minimis pagalbos patikros lapas (pateiksime)
 • Dalyvio komandiruotės įsakymas
 • GRĮŽUS IŠ MISIJOS: dalyvio komandiruotę ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai

*Misijos data yra preliminari. Priklausomai nuo individualių interesų data gali būti koreguojama.

Panašūs įrašai