Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir „Autarė“ kviečia įmones jungtis į verslo misiją Stambule, Turkijoje. Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai.

Vizito metu planuojami šie renginiai:

 • Dalyvavimas pasaulinėje Yapi –Turkeybuild Istanbul parodoje.
 • Susitikimai su Turkijos valstybinių ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vyksiančiųjų išreikštus interesus, Turkijos kultūrinių ir kt. objektų lankymas.
 • B2B susitikiamai su Turkijos įmonių atstovais (savarankiškai)

Vizito tikslas – paskatinti Lietuvos ir Turkijos ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą į Turkiją ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, bei pritraukti Turkijos investicijas į Lietuvą.

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. . Kviečiame įmones registruotis iki sausio 28 d. Dėl registracijos kreiptis: UAB „Autarė“ Projektų vadovė Gintarė Zlatkienė, el. p.: travel@autare.lt, tel.: 8 679 36330; 8 5 262 7401.
Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, šiuo atveju, iki 617,93 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

LVK įgyvendina projektus pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, skirtą įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios įmonės, vykstančios į verslo misijas, grupę. Finansavimą gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog grupę turi sudaryti bent 5 atstovai iš vieno ekonomikos sektoriaus, tokiu atveju atsiranda galimybė finansuoti ir kitų ekonomikos sektoriaus atstovus. Kviečiami sektoriai: kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus (KKI) įmones.

Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtina MVĮ (KKI sektoriui priskirtina MVĮ) – MVĮ, kurių kiekvienos bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 70 procentų pajamų yra gaunama iš ekonominės veiklos rūšių, kurių kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išvardyti projektų finansavimo sąlygų aprašo  7 priede.

Dalyvavimui reikalingi dokumentai:

 • Patvirtinti metinės finansinės atskaitomybės dokumentai (2020 m. patvirtinti, 2021 m. preliminarūs)
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 • Klausimynas (pateiksime)
 • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 • Įsakymas dėl lėšų skyrimo
 • De minimis sutikimas (pateiksime)
 • De minimis pagalbos patikros lapas (pateiksime)
 • Dalyvio komandiruotės įsakymas
 • GRĮŽUS IŠ MISIJOS: dalyvio komandiruotę ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai

*Misijos data yra preliminari. Priklausomai nuo individualių interesų data gali būti koreguojama.

Panašūs įrašai