Verslininkų iniciatyva, vakar LITEXPO parodų centre, kur vyko II Urbanistinis forumas "Darnus miestas ir architektūra" bei paroda "Miestas. Nekilnojamas turtas 2008", buvo vertinamas Lietuvos miestų gebėjimas parengti ir pristatyti regioninius ir miestų investicinius projektus.

Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva inicijavo regioninių ir miestų investicinių projektų apžvalgą ir atranką, pirmiausia, sukurdami galimybę institucijoms, atsakingoms už užsienio investicijų plėtrą Lietuvoje, susipažinti su egzistuojančiais investiciniais regioniniais ir miestų projektais ir jų pristatymais. Antra, toks projektas skatins tobulinti investicijų į Lietuvos miestus ir regionus pritraukimo strategiją, savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimą, apsikeitimą patirtimi, informacija, idėjomis.

Parodoje vertinami geriausi Lietuvos miestų investiciniai regioniniai projektai

Parodoje geriausius miestų investicinius regioninius projektus vertino svarbiausių su investicijų skatinimu susijusių Lietuvos institucijų ir organizacijų deleguota komisija. Komisijos nariai, atstovaujantys LR Užsienio reikalų ministeriją, LR Aplinkos ministeriją, Lietuvos ekonominės plėtros agentūrą, Lietuvos savivaldybių asociaciją bei Tarptautinius prekybos rūmus ICC Lietuva, apžiūrėjo, išklausė ir komentavo aštuonių savivaldybių ( Alytaus, Druskininkų, Elektrėnų, Kėdainių raj., Lazdijų raj., Telšių raj., Ukmergės raj. Zarasų raj.) paruoštus investicinių projektų pristatymus.

Komisija savo išvadas, pasiūlymus bei rekomendacijas apibendrins kitą savaitę ir pateiks atsakingoms valstybinėms institucijoms bei savivaldybėms.

Kalbant apie pirmuosius įspūdžius, aplankius savivaldybių stendus, galima būtų pakomentuoti, jog Lietuvos miestų ir rajonų iniciatyvą pritraukti užsienio privatų kapitalą nustelbia didelis savivaldybių noras gauti Europos Sąjungos struktūrinę paramą. Europos pinigų "paėmimui" metamos didžiausios miestų ir rajonų administracijų pastangos, todėl dėmesys privačiam užsienio kapitalui yra nepakankamas, o profesionaliai parengtų, į verslą orientuotų, projektų – tik vienas kitas.

"Pokalbiuose su savivaldybių atstovais išryškėja esamos teisinės bazės ir biurokratinių suvaržymų kliūtys, kurias reikėtų spręsti kuo greičiau. Pasigendama nuoseklaus strateginio planavimo, rengiant miestų plėtros planus. Sėkmingai miestų investicijų plėtrai kenkia nesavalaikiai, pavėluotai patvirtinti miestų detalieji plėtros planai ", – komentavo vienas iš projekto iniciatorių, Algimantas Akstinas, ICC Lietuva Generalinis direktorius.

Dažnai savivaldybei pristatant savo projektus dar trūksta aiškios orientacijos į tikslines investuotojų grupes, konkrečias šalis. Pristatomajai reklaminei medžiagai dažnai trūksta vizualinio patrauklumo, kartais ji pateikiama tik lietuvių kalba. Panašu, kad savivaldybės vis dar ribotai vertina savo galimybes įdėti daugiau pastangų skleidžiant informaciją apie regionuose ir miestuose siūlomus investicinius projektus. Todėl šiais ir kitais klausimais komisijos nariai turėjo konkrečių pasiūlymų ir patarimų , kuriais mielai dalinosi su savivaldybių specialistais.

Tarptautinius prekybos rūmus ICC Lietuva 1994 metais įsteigė įvairios Lietuvos verslo organizacijos ir įmonės. Šiuo metu asociacija Tarptautiniai Prekybos rūmai ICC Lietuva jungia 41 narys ir priklauso pasaulinei Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce) organizacijai, kuri dabar dažniau vadinama Pasaulio verslo organizacija (The World Business Organisation). Daugiau kaip prieš 89 metus įkurta Pasaulio verslo organizacija atstovauja visų pasaulio verslo ir pramonės šakų įmonių bei verslo organizacijų interesams tarptautiniame lygmenyje. ICC Lietuva tikslas – verslo atstovams perteikti tarptautinę praktiką, kuri padėtų didinti Lietuvos konkurencingumą tarptautinėse rinkose.

Daugiau informacijos:
Dalia Venslovaitė, tel. (5) 2121111, el. paštas: dalia@icclietuva.lt

Panašūs įrašai