"PARTNERYSTĖS LYDERIU 2008" IŠRINKTAS
DIENRAŠČIO "VERSLO ŽINIOS" VYRIAUSIAS REDAKTORIUS ROLANDAS BARYSAS

2009 metų vasario 24 d. vyko jau aštuntus metus teikiamos nominacijos "Partnerystės lyderis 2008" bei šiemet įsteigtos nominacijos "Verslo ambasadorius 2008" iškilminga apdovanojimų ceremonija. "Partnerystės lyderio 2008" pagrindiniu prizu buvo apdovanotas dienraščio "Verslo žinios" vyriausias redaktorius Rolandas Barysas.

Nominantas buvo įvertintas už aktyvią ir kryptingą veiklą, skatinant Lietuvos verslo konkurencingumą ir ekonominę nepriklausomybę; už drąsą imtis inovatyvių projektų, naujovių ir iniciatyvų;už objektyvios, aktualios ir verslo gyvenimui reikalingos informacijos teikimą, už skaidrių ir atvirų valdžios institucijų ir verslo bendruomenės ryšių skatinimą, siekiant realios ir vaisingos partnerystės; už korektiškumą, kompetenciją ir profesionalumą darbe.

Partnerystės lyderis 2008 – "Verslo žinių" vyriausias redaktorius Rolandas Barysas  

 

 „Partnerystės lyderio“ vardas jau buvo suteiktas J.E. LR Prezidentui Valdui Adamkui, Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui, Lietuvos banko valdybos pirmininkui Reinoldijui Šarkinui, ES komisarei Daliai Grybauskaitei ir LR Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui, Druskininkų miesto merui p. Ričardui Malinauskui.

Nominacijos ,,Partnerystės lyderis” kandidatus kiekvienais metais siūlo ICC Lietuva nariai, Lietuvos verslo ir visuomenės atstovai. Iš daugiausia vertinimų sulaukusių kandidatų ICC Lietuva prezidiumas išrenka nugalėtoją.

"Partnerystės lyderis 2008" renginio mecenatas


Kasmetinę nominaciją "Partnerystės lyderis" Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva įsteigė 2001 metais. Jos pagrindinis tikslas – skatinti verslininkų ir valdininkų skaidrų bendradarbiavimą, siekiant Lietuvos ekonominės ir politinės galios stiprinimo.

"Partnerystės lyderio" rinkimų tvarka neriboja nuomonės pateikimo formos: kandidatūrą ir argumentus gali teikti asociacijos, įmonės bei fiziniai asmenys. Nuomonės teikėjo duomenys išlieka konfidencialūs.

"Partnerystės lyderis 2001" – J.E. Valdas Adamkus.
"Partnerystės lyderis 2002" – J.E. Algirdas Brazauskas.
"Partnerystės lyderis 2003" – neišrinktas.
"Partnerystės lyderis 2004" – p. Reinoldijus Šarkinas.
"Partnerystės lyderis 2005" – p. Dalia Grybauskaitė.
"Partnerystės lyderis 2006" – p. Gediminas Kirkilas.
"Partnerystės lyderis 2007" – p. Ričardas Malinauskas.
"Partnerystės lyderis 2008" – p. Rolandas Barysas.

Nominacijos "partnerystės lyderis" nuostatai.

Suteikiant "Partnerystės lyderio" vardą siekiama:
· skatinti Lietuvos šalies vadovų, politikų, valstybinių institucijų ir ekspertų stabilų ir efektyvų bendradarbiavimą su šalies verslo visuomene;
· žadinti norą gerai atlikti savo pareigas, atsakomybę už priimtus sprendimus, visuomenes naudai atsakingai parengtus normatyvinius dokumentus, įstatyminius aktus;
· parodyti verslo ir visos visuomenės pilietinį aktyvumą, savo pozicijos bei nuomonės turėjimą, jos atstovavimą.

Panašūs įrašai