Lietuvos Verslo Forumas, kurio iniciatoriai – verslo asociacijos, atstovaujančios svarbiausiems šalies ekonomikos sektoriams, didžiausioms šalies bendrovėms, buvo organizuotas 2009 kovo 19 d. „Litexpo“ konferencijų ir parodų centre. Pasak forumo organizatorių, šią iniciatyvą paskatino pavojingai grėsminga valstybės ekonominė ir finansinė padėtis, kai kasdien bankrutuoja bendrovės, auga bedarbių gretos ir socialinė įtampa, krenta valstybės pasitikėjimo rodikliai, mažėja konkurencingumas bei gyventojų lūkesčiai dėl geresnio gyvenimo Lietuvoje. Forumo iniciatoriai įsitikinę, kad krizė – tai ir galimybės bei puikus laikmetis spręsti užvilkintas problemas priimant Lietuvai reikalingus, laukiamus ir ilgalaikius sprendimus.

Lietuvos verslo lyderiai matydami tokią padėtį ir jausdami atsakomybę už kuriamą vertę ekonomikai, už darbo vietas ir bendrą šalies gerovę, forumo metu pateiks „sunkmečio valdžiai“ pasiūlymų, kaip subalansuoti valstybės išlaidas ir pajamas išmintingai naudojant ribotus išteklius. Šiandien būtini greiti ir veiksmingi ekonomikos gaivinimo „vaistai“. Forumo iniciatyvinės grupės nuomone, prevencija šiandien jau pavėluota: būtinos greitos finansinės injekcijos į ekonomikos gaivinimą, reikalingos papildomos valstybės biudžeto gelbėjimo priemonės, panaudojant vidinius rezervus, verslo bendruomenės sukauptą ilgametę patirtį. Verslo asociacijų atstovai vieningai pritaria, kad valdžios ketinimai mažinti valstybės išlaidas yra neatidėliotini, tačiau lygiagrečiai būtina ieškoti priemonių, kaip didinti pajamas, įplaukas į biudžetą, kaip ekonomikos gaivinimo planą padaryti gyvybingu jau artimiausiu metu. Pasirinktas dabartinis kelias – mokesčių didinimas – nėra išeitis, tai liudija ir nesurinktos lėšos į biudžetą per pirmuosius šių metų mėnesius. Reikalingi keli scenarijai, ne vienas kelias, nes situacija keičiasi kasdien, reikalaudama greitų ir išmintingų sprendimų.

Verslo Forumo iniciatorių nuomone, viešasis administravimas, sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos sritys šiandien ypač stokoja profesionalaus požiūrio ir sprendimų, o politinė valia taip pat gali būti profesionali ir remtis bendravalstybiniais interesais. Didėjanti šešėlinės ekonomikos ir nepagrįstų politizuotų sprendimų dalis bei mažėjančios profesionalios vadybos apraiškos valstybės valdyme labai brangiai kainuoja mokesčių mokėtojams. Čia slypi vidiniai rezervai, kuriuos efektyviai valdant valstybė gali ne tik subalansuoti biudžetą, bet ir padidinti pajamas reikalingas norint iš tikrųjų išbristi iš krizės liūno. Forumo metu bus priimta Rezoliucija, kurioje bus pateikti verslo pasiūlymai valdžiai, kaip kartu spręsti sunkmečio problemas.

Lietuvos Verslo Forumo rezoliucija (pdf).

Panašūs įrašai