2008 liepos mėn. 16 dieną Lietuvos prekybos ir paslaugų įmonių atstovai vieningai pasisakė už skaidrią, nediskriminuojančią ir konkurencingą energetikos politiką. Šių principų svarbą deklaravo į pirmąjį posėdį susirinkusi naujai įsteigta Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva Aplinkos ir energetikos komisija.

Prekybą ir paslaugas atstovaujančios įmonės ir asociacijos sutiko, kad skaidrios konkurencinės aplinkos sukūrimas visų pirma sąlygotų pamatuotą Lietuvos energetinių prioritetų pasirinkimą, spartesnį alternatyvios energijos vystymąsi Lietuvoje, CO2 emisijų mažinimo strategijos nustatymą ir vykdymą, leistų efektyviai spręsti naudingų išteklių eksploatavimo ir licencijavimo klausimus Lietuvoje ir ES. Konkurencija energetikos sektoriuje taip pat pagyvintų bendrąją ūkio būklę, kas galiausiai gerintų energijos tiekimo sąlygas vartotojui.

Komisijos pirmininkas Dr. Gediminas Baublys teigė: "Lietuvos verslo vartotojai, įskaitant ir paslaugų ir prekybos įmonių atstovus, turi kalbėti vieningu balsu, aiškiai išsakant nuomone energetikos klausimais. Visų pirma, sieksime užtikrinti skaidrumo ir informacijos viešumo sprendimų priėmimų procese energetikos sektoriuje. "

"Verslo atstovai yra pasiruošę diskutuoti su atitinkamų sričių valstybės pareigūnais, energetikos ir aplinkosaugos specialistais dėl Lietuvos energetinių prioritetų pasirinkimo argumentacijos, branduolinės energijos nepriklausomumo galimybių, teisingos CO2 kvotų sistemos taikymo ir kitų diskusinių srities klausimų ", – sakė Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva Vice-prezidentas Valdas Sutkus. Verslininkai taip pat diskutavo apie atsinaujinančių šaltinių vystymosi Lietuvoje skatinimo perspektyvas, svarstant galimybę aktyviau plėtoti geoterminio daugiabučių namų šildymo infrastruktūrą.

Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva savo veiklą realizuoja per skirtingas pasaulines komisijas. Komisijų nariai dalyvauja kuriant palankesnę verslo aplinką tiek nacionaliniame lygmenyje, tiek per tarptautinius verslo standartus ir rekomendacijas. Nuo šiol Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva sieks aktyviau bendradarbiauti su Lietuvos valstybės institucijomis, ruošiančiomis energetikos sektorių reglamentuojančius teisės aktus ir išsakys nuomonę dėl atitinkamų direktyvų bei teisės aktų įgyvendinimo.

Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva (toliau ICC Lietuva) yra Pasaulio verslo organizacijos (International Chamber of Commerce) narė, kuri atstovauja pagrindinių paslaugas teikiančių Lietuvos verslo organizacijų ir įmonių interesus Lietuvoje ir užsienyje. Būdama Jungtinių Tautų aukščiausio statuso konsultantės, aktyvios Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) bei G8 viršūnių susitikimų partnerės – tarptautinės verslo organizacijos nare, ICC Lietuva yra patikimas partneris valstybinėms institucijoms ir verslo visuomenei. Vienas iš ICC Lietuva tikslų- verslo atstovams perteikti tarptautinę praktiką, kuri padėtų didinti Lietuvos ūkio subjektų konkurencingumą tarptautinėse rinkose. Kvalifikuotai atstovaudama ICC Lietuva nares-asociacijas (Lietuvos bankų, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros, Lietuvos prekybos įmonių, Lietuvos draudikų, Lietuvos finansų maklerių, Lietuvos vežėjų automobiliais "Linava", Lietuvos ekspeditorių "Lineka" ir kt.) ir nares – įmones (AB "Mažeikių nafta", UAB "Vilniaus prekyba", SEB bankas, Flylal, AB "Apranga", UAB "Ranga IV", AB "TEO LT", 5 advokatų kontoros, VU Tarptautinė verslo mokykla, UAB "Ergo Lietuva" ir kt), ICC Lietuva dalyvauja įvairiuose valstybinių institucijų sudarytuose darbo organuose.

Panašūs įrašai