1.  “TRADE FINANCE WITH A FOCUS ON ROLE OF TRANSPORT DOCUMENTS IN LETTERS OF CREDIT”
Lapkričio23-24 d./November 23 rd – 24 th
2.  “PREKIŲ ŽENKLAI KAIP VERTYBĖ: registravimo, galiojimo ir apsaugos įgyvendinimo praktika”
Lapkričio 3d./November 3rd
3.  "INCOTERMS 2000 PRAKTINIAI ASPEKTAI. TRANSPORTAS IR DRAUDIMAS"
"TRANSPORTO DOKUMENTAI IR JŲ VAIDMUO PREKYBOS FINANSAVIME"
Rugsėjo 21-22 d./ September 21st – 22nd
4.  Tarptautinė pirkimo-pardavimo sutarčių teisė, CISG ir jos įgyvendinimas  
Gegužės 5d./May 5th 
5.  Letters of Credit. Most "hot" issues
Balandžio 24-25d./April 24th – 25th
6.  "Incoterms 2000 taikymas praktikoje"
Balandžio 7 d. 
7.  Bank guarantees. Balance between risk and security  
Kovo 23-24d./Marc h 23rd – 24th
8.  Distribucija ir agentavimas 
Vasario 24 d./February 24th

Panašūs įrašai