Nr./No. SEMINARO TEMA / TOPIC OF SEMINAR
1. "PREKIŲ ŽENKLAI KAIP VERTYBĖ: registravimo, galiojimo ir apsaugos įgyvendinimo praktika"
Gruodžio 7d., Vilnius
2. Seminaras "NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO-PARDAVIMO PRELIMINARIOJI IR PAGRINDINĖ SUTARTYS"
Lapkričio 30d. 
3. " INCOTERMS 2000 praktiniai aspektai"
"Practical aspects of Incoterms 2000"
Lapkričio 23 d./ November 23rd .
4. " IMONĖS KOMERCINĖS PASLAPTYS: nustatymas, apsauga ir atsakomybės taikymo praktika"
Rugsėjo 28 d.
5. "PROBLEMATIKA TARPTAUTINIŲ BANKO GARANTIJŲ VERSLE"
"Hot topics in International Guarantee Business"
Rugsėjo 25d./25 th September
6. "BANKŲ GARANTIJOS. BALANSAS TARP RIZIKOS IR SAUGUMO"
"Bank guarantees.Balance between risk and security"
Rugsėjo 24d./
24th September
7. “KAIP TEISMINIS PROCESAS GALI PADĖTI VERSLUI”
Rugsėjo 20 d.
8. "TRUMPALAIKIS FINANSAVIMAS NAUDOJANT PREKYBOS FINANSAVIMO INSTRUMENTUS"
"Short Term Finance using Trade Finance Instruments"
Rugsėjo 13-14d./13th-14th September
9. "FRANŠIZĖS SUTARTIS – KAS TAI?"
Birželio 8 d.
10. "PREKIŲ ŽENKLAI KAIP VERTYBĖ: registravimo, galiojimo ir apsaugos įgyvendinimo praktika"
Gegužės 23 d.
11.

"KITOKS POŽIŪRIS Į NAUJĄSIAS DOKUMENTINIŲ AKREDITYVŲ TAISYKLES (UCP 600) ir  PREKYBOS FINANSAVIMO STRUKTŪROS"
" UCP 600 – another approach and designated trade finance structures"
Gegužės 17-18d./1 7-18 May

12. " TARPTAUTINĖ  PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARČIŲ  TEISĖ  IR UNIDROIT PRINCIPAI TARPTAUTINĖSE KOMERCINĖSE SUTARTYSE"
"The International sales law (CISG) and the UNIDROIT principles of International Commercial Contracts"
Balandžio 20 d./20th April
13. "VEKSELIAI: JŲ VAIDMUO INKASUOJANT, DIRBANT SU AKREDITYVAIS IR FORFEITINGU"
"Bills of Exchange with focus on their role in Collections, Letters of Credit and Forfaiting"
Balandžio 16d./16th April
14. "Verslas Kaliningrade: patirtis, situacija ir galimybĖs"
15. "Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo preliminarioji ir pagrindinė sutartys"
Kovo 16 d.
16. "Best Practice in UCP 600"
Kovo 12d./12th March
17. "Įsigijimų ir susijungimų sandoriai: tarptautinė praktika ir Lietuvos teisinė aplinka"
Vasario 23 d.
18. "IMONĖS KOMERCINĖS PASLAPTYS: nustatymas, apsauga ir atsakomybės taikymo praktika"
Sausio 26 d.
19. " INCOTERMS 2000 – PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS IR PRAKTINIAI TARPTAUTINĖS PREKYBOS ASPEKTAI”
Sausio 19d.
20. " IMONĖS KOMERCINĖS PASLAPTYS: nustatymas, apsauga ir atsakomybės taikymo praktika"
Sausio 12 d.

Panašūs įrašai