Užtrukus LR Vyriausybės ir socialinių partnerių deryboms dėl Nacionalinio susitarimo „Už nepraskolintą valstybę, už saugią Lietuvos ateitį", kuriomis siekiama susitarti dėl valstybės finansų politikos pokyčių 2009 -2013 m, Lietuvos verslo konfederacija teiks pasiūlymų paketą antrajai susitarimo daliai „Siekiant Lietuvai įveikti sunkmetį ir pasaulinės finansų krizės pasekmes 2009 -2013 m.“, kurioje numatomos verslo skatinimo iniciatyvos bei priemonės, kurias tikslinga įgyvendinti, siekiant įveikti sunkmetį. 

Akivaizdu, jog sunkmečiu vyriausybei tenka imtis nepopuliarių priemonių, tačiau vien tik didinant mokestinę naštą verslui, padėties šalies ūkyje nepagerinsim. Šiandien gyvybiškai reikalingas pamatuotai ir atsakingai parengtas verslo aplinkos gerinimo planas, kuris padėtų išgyventi nuo didėjančių mokesčių kenčiančiam verslui. Tam būtinas nuolatinis dialogas tarp vyriausybės ir šalies verslą vienijančių organizacijų. Todėl Lietuvos verslo konfederacija |  ICC Lietuva pasirengusi  konstruktyvioms, bet principingoms deryboms dėl verslo aplinkos gerinimo“, –  teigė konfederacijos prezidentas p. Valdas Sutkus.

Tikimasi, jog Nacionalinis susitarimas „Siekiant Lietuvai įveikti sunkmetį ir pasaulinės finansų krizės pasekmes 2009 -2013 m.“  bus pasirašytas 2009 m. spalio mėnesį.  Lietuvos verslo konfederacijos |  ICC Lietuva nariai rengia konkrečius prekybos, finansų, draudimo bei kitiems paslaugų sektoriams aktualius pasiūlymus. Prezidiumo posėdyje akcentuota, kad abi Nacionalinio susitarimo dalys: tiek numatanti mokesčių politikos pokyčius, tiek įrankius verslo aplinkos gerinimui yra glaudžiai susijusios ir tik jų abiejų sąveika gali duoti teigiamų rezultatų
* Buvę Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva.

 

Panašūs įrašai