Apdovanotas ICC Lietuva įsteigtos nominacijos „PARTNERYSTĖS LYDERIS 2001“ nugalėtojas

2001 m. gruodžio mėnesį Asociacija Tarptautinai prekybos rūmai Lietuva įsteigė nominaciją "Partnerystės lyderis" ir paskelbė verslo visuomenės apklausą dėl kandidatų vertinimo bei teikimo pagal parengtų nuostatų reikalavimus už 2001 m. Pagrindinis tikslas, steigiant šią nominaciją – sužadinti ir paskatinti Lietuvos šalies vadovų, politikų, valstybinių institucijų pareigūnų ir ekspertų stabilų ir efektyvų bendradarbiavimą su šalies verslo visuomene, šių procesų skaidrumo svarbą, poreikį lygiavertei partnerystei atviro ir dalykiško dialogo pagrindu, šalies ekonominių interesų ir galimybių atstovavimo bei reprezentavimo užsienyje plėtrą, valstybės ekonominės galios, demokratijos ir teisinės valstybės stiprinimą.

Mes inicijuodami verslo ir visos visuomenės pilietinį aktyvumą, savo pozicijos ir nuomonės turėjimą ir jos atstovavimą, siekėme formuoti nuomonę, kad kiekvienas gerai ir profesionaliai atliktas darbas, kiekviena teigiama iniciatyva, atsakomybės jausmas už priimtus sprendimus, atsakingai ir perspektyviai parengti normatyviniai dokumentai, pastangos telkti ir vienyti valstybinių institucijų ir verslo visuomenės atstovus šalies integracinių procesų į tarptautines organizacijas ir šalies ekonominės galios stiprinimui, turi būti visada pastebima ir vertinama. Tai turi žadinti konkurenciją, vykdantiems šiuos darbus, suinteresuoti juos siekti, kad valstybės tarnautojų ar šalies aukščiausių vadovų darbo ir jo rezultatų gerinimas, jų pareigų prestižo ir atsakomybės kėlimas turi tapti pilietinio pasididžiavimo norma. Nominacijos nugalėtojo atrankos diskusijos parodė, kad dar nemaža dalis verslo organizacijų bei įmonių vadovų nepademonstravo pakankamo aktyvumo, nesiryžo pareikšti ar neturėjo nuomonės dėl nominantų kandidatūrų, kai kam pritrūko motyvų, objektyvumo. Vertindami teikiamų nominacijai kandidatų veiklą, mūsų respondentai vardino atliktus darbus, asmenines jų savybes ir pastangas, profesionalumą, verslo ekonominių interesų bei problemų suvokimą, pasiektus rezultatus, ypač veiksmų viešumą, nuoseklumą bei stabilumą. Asociacijos tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva valdyba, vadovaudamasi patvirtintais įsteigtos nominacijos "Partnerystės lyderis" nuostatais, apsvarstė, įvertino verslo visuomenės pateiktus kandidatus šiai nominacijai laimėti, priėmė sprendimą ir paskelbė "Partnerystės lyderis 2001" nugalėtoju J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentą p. Valdą Adamkų.

 

Balsavusiems už Valdą Adamkų imponavo pretendento pastoviai aukšti visuomenės pasitikėjimo apklausos reitingai, atviras ir dalykiškas bendravimo ir bendradarbiavimo stilius ne tik su įvairiomis politinėmis partijomis, bet ir su verslo visuomene, įmonių vadovais, dirbančiaisiais. Vykdoma aktyvi ir kryptinga šalies užsienio politika, visuomenės vienijimas ir skatinimas būti pilietiškai aktyviais dalyviais NATO, ES ir PPO integraciniuose procesuose. Šie veiksmai padėjo formuoti ir atstovauti Lietuvos ekonominius interesus užsienyje ieškant eksporto plėtros galimybių, pristatant Lietuvą pasaulio rinkose, kaip patrauklią vietą užsienio tiesioginėm investicijom bei naujom technologijom.

Domėjimasis verslo problemomis, pastangos ir veiksmai kurti reikiamą verslo plėtrai įstatyminę bazę, demokratinę teisinę sistemą šalyje pasireiškė drąsia ir principinga veikla argumentuotame dialoge su politikais Seime ir Vyriausybėje, darbadaviais ir profsąjungomis. Tarptautinių prekybos rūmų Lietuva įsteigta nominacija "Partnerystės lyderis" ieškos nugalėtojo kasmet. ATPR-Lietuva valdybos nariai, kuriems kilo daug naujų idėjų ir pasiūlymų, kaip išplėsti vertinamųjų ratą ir skatinti jų aktyvią veiklą, nutarė tobulinti nominacijos nuostatus, įsteigiant papildomai prie pagrindinio prizo nominacijas už aktyviausią ir produktyviausią veiklą NATO, ES, PPO bei Pinigų sąjungos integraciniuose procesuose. Tikimės, kad visi šie veiksmai ir pastangos pasitarnaus Lietuvos gyventojų siekiams ir lūkesčiams, aktyviai įsijungus visuomenei ir verslui, kuo greičiau iš politikų ir vykdančiosios valdžios sulaukti efektyvių šalies valdymo rezultatų. Šių metų "Partnerystės lyderis 2001" nugalėtojo apdovanojimo ceremonija įvyko balandžio 4 dieną, ATPR-Lietuva tarybos XI-sios sesijos metu.

Asociacijos tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva Pirmininkas
Eduardas Vilkelis

LR Prezidento pranešimas spaudai: "Prezidentas pripažintas "Partnerystės lyderiu"

Norėčiau gauti daugiau informacijos (info@tprl.lt)

Panašūs įrašai