2009 m. lapkričio 9 d., pirmadienį, Lietuvos verslo konfederacija |  ICC Lietuva organizavo diskusiją – verslo pietus „Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra Lietuvoje: status quo ir perspektyvos”.Diskusijoje dalyvavo LR Energetikos ministras p. Arvydas Sekmokas, LR Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas p. Jonas Šimėnas, Kašto apsaugos ministerijos, Kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovai. Renginys subūrė daugiau nei 80 alternatyviosios energetikos verslo vadovų, kurie braižė scenarijus, kaip užtikrinti atsinaujinančios energetikos plėtrą, siekiant formuoti darnų energetinį apsirūpinimą Lietuvoje.

Diskusijos metu buvo aptarta atsinaujinančių energetikos šaltinių prisijungimo prie elektros tinklų problematika, galiojančių teritorinių planų neigiama įtaka vėjo, biodujų ir kitų energetikos šaltinių plėtrai bei daugelis kitų atsinaujinančios energetikos plėtrą stabdančių kliūčių, iš kurių pagrindine buvo įvardinta plėtros organizavimas: „šiandien bandoma įrodyti, kad atsinaujinančios energetikos plėtrai yra daug objektyvių kliūčių – skirstomųjų tinklų techniniai parametrai, balansavimo energijos užtikrinimo galimybės ir pan. Visa tai netiesa, trūksta tik gebėjimų ir noro priimti reikiamus sprendimus,“ – sakė Tadas Navickas , vienas iš pranešėjų,  UAB „4Energija“ vadovas. 

Alternatyviosios energetikos sektorių atstovai dalindamiesi patirtimi teigė, jog siekiant užtikrinti alternatyvių energetikos šaltinių plėtrą būtina sukurti palankią aplinką vystant aukštąsias technologijas, skatinant investicijas, kuriant palankią mokestinę aplinką bei kuriant ir įgyvendinant atskiras rėmimo schemas. Biomasės energetikos vystytojai kaip vieną iš alternatyvių energetikos šaltinių plėtros skatinimo priemonių Lietuvoje siūlė taikyti akcizo mokestį iškastinio kuro naudojimui ir importuojamai elektrai. Galiausiai vieningai buvo sutarta, jog skatinant šią plėtrą pirmiausa būtina strategija ir sureglamentuota teisinė bazė, todėl Ministras A. Sekmokas išsakė norą kurti dialogą su alternatyviųjų energetikos sektorių praktikais, kuriant Nacionalinę energetikos strategiją.

Tuo tarpu verslo atstovai nerimavo dėl neapibrėžtų rengiamo „Atsinaujinančių energijos išteklių įstatymo“ priėmimo terminų ir primygtinai siūlė nedelsti. Stringant įstatymo priėmimui, siūlyta parengti tarpinius teisinius aktus, nestabdant investicijų pritraukimo galimybių Lietuvoje. Pasak Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva Aplinkos ir energetikos komisijos pirmininko, advokatų kontoros Sorainen advokato Pauliaus Koverovo, Lietuvoje teisės aktuose iš esmės yra nustatyti atsinaujinančios energetikos skatinimo principai, bet praktinis įgyvendinimas tiek nutolęs nuo teorinių garantijų, kad šiandien neturime kuo pasigirti net savo kaimynėms.
Todėl susitikimo metu buvo nuspręsta, kad apklaususi daugiau nei 80 verslo įmonių tiesiogiai suintersuotų alternatyviųjų išteklių plėtra, Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuvos Aplinkos ir energetikos komisija, artimiausiu metu parengs pasiūlymų ir rekomendacijų paketą Energetikos ministrui A. Sekmokui dėl naujos teisnės bazės alternatyviai energetikai.
 
Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuvos Aplinkos ir energetikos komisijos tikslas – atstovauti verslo vartotojų interesus , siekiant, jog Aplinkos ir energetikos politikoje būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencingumo principų. Kartu komisija išreiškia verslo nuomonę, atstovaudama įvairius verslo sektorius reprezentuojančią poziciją, pasiekimus ir pabrėždama verslo siūlomus sprendimus aplinkosauginiams klausimams ir problemoms spręsti. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva 2009 m. spalio 7-8 d., jau yra organizavusi alternatyviosios energetikos ir susijusių sektorių verslo vizitą į Suomiją ir Estiją, lydint LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, ir siekia nuolatinio aktyvaus dialogo su sektoriaus politikos formuotojais ir verslo atstovais.

Norėdami sulaukti grįžtamojo ryšio is dalyviu ir ivertinti renginio tikslingumą, prašome Jus užpildyti Ivertinimo ir pasiulymu e – anketą.  Anketoje dalis klausimų skirti Jūsų turimų  interesų papildymui, rengiant pasiulymų ir rekomendacijų paketą ministrui A. Sekmokui (Aktualu dalyviams, nespėjusiems išsakyti probleminių klausimų ir siūlomų sprendimų).

Kviečiame susipažinti su skaitytais pranešimais:

Atsinaujinančių energijos išteklių įstatymas (Jonas Šimėnas, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas)
Vėjo energetikos plėtra Lietuvoje (Tadas Navickas, LAEIA)
Biokuro šilumos ir elektros gamybai rinka Lietuvoje ir jos plėtra (Remigijus Lapinskas, Lietuvos biomasės energetikos asociacija “Litbioma”)
Iššūkiai ir sprendimų alternatyvos energetiniame biodujų panaudojime  Lietuvoje (Virgijus Štiormer, Biodujų asociacijos prezidentas)

 

 

Panašūs įrašai