2009 m. lapkričio 17 d. vykusiame XVII Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva kongrese buvo renkamas Prezidiumas, kurio naujais nariais tapo prof. Vladas Algirdas Bumelis, UAB "Sicor Biotech" Generalinis direktorius, Mindaugas Glodas UAB "Microsot Lietuva" Generalinis direktorius ir Remigijų Šėrį pakeitęs AB "TEO LT" Generalinis direktorius Arūnas Šikšta.

Garbės prezidento vardas suteiktas buvusiam organizacijos prezidentui Juliui Niedvarui. J.Niedvaras buvo organizacijos prezidentu tris kadencijas nuo 2003 m.

Kongreso metu buvo įteikti narių pažymėjimai šiems neseniai prie konfederacijos prisijungusiems nariams: 
– Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija (prezidentas Artūras Skardžius)
– Tarptautinė agropramonininkų  asociacija  (prezidentė Marija Dubickienė)
– UAB “Sicor Biotech” (generalinis direktorius Vladas Algirdas Bumelis)
– Lietuvos aludarių gildija ( prezidentas Saulius Galadauskas)

Už ilgametį, dalykišką ir aktyvų darbą Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva veikloje, vykdomų projektų paramą, organizacijos veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei buvo apdovanoti AB "TEO LT" atstovas, UAB "Lintel" Generalinis direktorius Remigijus Šėris ir "LINAVA" Prezidentas Kondrusevičius.

Už aktyvias pastangas, dalykišką ir atviro dialogo bendradarbiavimą su Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, verslo ekonominių interesų svarbos supratimą ir vertinimą, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, už nuoseklus darbus koordinuojant interesų skirtumus, tobulinant teisinę bazę apdovanojimas įteiktas Ūkio ministrui Dainiui Kreiviui.

Panašūs įrašai