Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, vykdydama LR URM remiamą vystomojo bendradarbiavimo projektą, surengė Lietuvos – Gruzijos verslo forumą „Žemės ūkis ir turizmas: galimybės verslo plėtrai", kuris vyko š. m. lapkričio 26 d., Vilniuje.

Į Lietuvą atvyko 10 asmenų Gruzijos delegacija, kurią sudarė žemės ūkio ir turizmo verslo atstovai, Gruzijos ekonominės plėtros agentūros koordinatorius p. Besik Chantladze, Kakheti regiono plėtros agentūros vadovas, delegacijai vadovavo Gruzijos parlamento narys p.Sergo Kitiashvili.

Gruzijos verslininkai buvo supažindinti su žemės ūkio produktų prekybos sąlygomis ES bei pristatė savo šalies investicinį klimatą ir galimybes bendardarbiauti turizmo srityje. 
Šiuo metu Lietuvos ir Gruzijos prekyba nėra itin intensyvi. Lietuvos eksportas į Gruziją 2008 metų pirmąjį pusmetį sudarė 26,7 mln. litų, o Lietuvos importas iš Gruzijos tik 7,8 mln. litų. Planuojama, jog organizuojamas verslo forumas prisidės prie Gruzijos eksporto į Lietuvą apimčių problemos sprendimo bei dvišalės prekybos didėjimo. 
URM vystomojo bendradarbiavimo programa nuo šių metų pradėjo skirti lėšų verslo ryšių skatinimui. Finansuojant verslo bendradarbiavimo iniciatyvas, remiamasi prielaida, kad remiant verslą bus skatinamas tiek kultūrinis, tiek politinis bendradarbiavimas. Vystomojo bendradarbiavimo politika – tai išsivysčiusių šalių užsienio politikos dalis, kuria siekiama taikos, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką.

Panašūs įrašai