Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, bendradarbiaudama su AB „Lietuvos Geležinkeliai“ , gruodžio 8 d. surengė diskusiją „Gabenimas geležinkeliais, jūrų, kelių transportu: konkurencija ar kooperacija?„. Į Kauno geležinkelio stotį, kur vyko renginys, susisiekimo sektoriaus verslo vadovai ir politikos formuotojai nuvyko greituoju traukiniu Vilnius-Kaunas.


Diskusijoje dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva Prezidiumo nariai, Nacionalinės Lietuvos vežėjų automobiliais asociacijos ''LINAVA”, Algimantas Kondrusevčius, Nacionalinės Lietuvos ekspeditorių asociacijos  ''LINEKA” Prezidentas Vytautas Levickas ir kiti. Taip pat  AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovai Stasys Dailydka ir Albertas Šimėnas, Ministro pirmininko patarėjas Algirdas Šakalys,  Susisiekimo ir užsienio reikalų ministerijų atstovai.

 

Diskusijoje buvo pristatytos pagrindinės Lietuvos susisiekimo sistemos plėtros ir reformavimo kryptys. Geležinkelių, ekpeditorių ir vežėjų automobiliais verslo vadovai vardijo, ko trūksta, kad visos tranpsporto šakos Lietuvoje būtų konkurencingos, o svarbiausia – efektyvios ir atitinkančios egzistuojančius  keleivių ir krovinių srautų pervežimo poreikius. 

Nors nuomonės tarp skirtingų sektorių vežėjų dėl konkuravimo būdų ir poreikio išsiskyrė, prieita bendros pozicijos dėl vienijančių siektinų tikslų : t.y. aktyviai dalyvauti Rytų –Vakarų koridoriaus kūrime, ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimui su Kinija ir Šiaurės šalimis; subalansuoti keleivių pervežimo sistemą, vykdant efektyvią valstybės politiką; šalinti kliūtis ES lėšų įsisavinimui transporto sektoriuje, efektyvinant transporto investicijų direkcijos darbą; siekti verslo ir valstybės partnerystės projektų transporto sektoriujev efektyvaus vykdymo ir kita.

 

„Siekiant sistemingos, subalansuotos ir efektyvios Lietuvos susisiekimo sistemos plėtros, Lietuvos kelių, jūrų ir geležinkelių vežėjams bei valstybės politikos formuotojams būtina ieškoti dialogo ir įsiklausymo. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, savo narių tarpe vienijanti Lietuvos transporto verslo atstovus, veikia kaip platforma diskusijoms ir jas palydintiems konkretiems veiksmams inicijuoti. Nacionalinio susitarimo pagrindu, šio  susitikimo metu išsakyti pasiūlymai bus perduoti Vyriausybei, tolesnių su transportu susijusių aktualijų sprendimų inicijavimui,“– teigė Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva prezidentas Valdas Sutkus.

 Besiruošiant 2010 m. birželį Lietuvoje vyksiančiam Baltijos plėtros forumui, diskusijoje suformuota Lietuvai aktuali žaliųjų transporto koridorių plėtros Baltijos regione tema, kuri bus pasiūlyta forumo rengėjams. Be to,  diskusijoje dalyvavęs Ministro pirmininko patarėjas Algirdas Šakalys transporto verslo atstovus pakvietė aktyviai dalyvauti Rytų –Vakarų koridoriaus vystymo darbo grupėje.

Galiausiai, išbandę Kauno geležinkelio tunelį, transporto verslo vadovai pareiškė pajutę prie realybės priartėjusią Vilniaus-Kauno dipolio idėją. Diskusijoje dalyvavęs Kauno miesto vice-meras Rimantas Mikaitis, teigiamai įvertinęs naujojo greitojo traukinio Vilnius – Kaunas reikšmę dipolio plėtrai, vardijo sekančius būtinus su geležinkelio infrastruktūros tobulinimu susijusius veikmus: autobusų ir traukinių tvarkaraščių aukštesnį suderinamumą, greitųjų traukinių maršrutų dažnumą, automobilių parkavimo aikštelių įrengimo ir vystymo darbus.

 Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva jungia per 1530 juridinių asmenų, 47 narius, 14 verslo organizacijų. Atstovaujame pagrindines paslaugų teikėjų asociacijas. Narių sąraše taip pat yra ir įvairių ūkio sektorių akcinės bendrovės, advokatų kontoros. Narių pardavimų pajamos – 41, 5 mlrd. Lt. tai ~ 21 proc. Lietuvoje apskaitomų pardavimų. Sukuriame –  19 proc.  šalies BVP. Mūsų nariai yra sukūrę 124.000 darbo vietų, kas sudaro 10 proc. visų darbo vietų rinkoje.

Panašūs įrašai