Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva nuo šiandien  pradeda balsavimą, siekiant išrinkti 2009 m. verslo ir valstybės partnerystei labiausiai nusipelniusį asmenį – „Partnerystės lyderį 2009“ ir  aktyviausiai Lietuvos ir užsienio verslo partnerystę skatinusį asmenį  – „Verslo ambasadorių 2009“.

Šiemet balsavimas rengiamas, bendradarbiaujant su verslo naujienų portalu VZ.LT – čia rasite nuorodas į balsavimo puslapius.
Balsuoti už „Partnerystės lyderį 2009“ ČIA
Balsuoti už „Verslo ambasadorių 2009“  ČIA

Pasiūlymus gali teikti įmonės, Lietuvos verslo organizacijos, valstybinės institucijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Iš daugiausia vertinimų sulaukusių kandidatų Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva Prezidiumas išrenka nugalėtoją.

Nominacijos „Partnerystės lyderis 2009“ nugalėtoju bus išrinktas asmuo, kuris aktyviai siekė abipusiai naudingo ir skaidraus valdžios ir verslo bendradarbiavimo, savo darbais prisidėjo prie palankesnių sąlygų verslui gerinimo, reprezentavo Lietuvos interesus ar kitaip reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos vardo bei įvaizdžio kūrimo. 

„Partnerystės lyderio“ pagrindiniu prizu jau buvo apdovanoti: p. Rolandas Barysas,  p. Ričardas Malinauskas. p. Gediminas Kirkilas,  p. Dalia Grybauskaitė,  p. Reinoldijus Šarkinas, J.E. Algirdas Brazauskas, J.E. Valdas Adamkus.

Nominacijos „Verslo ambasadorius 2009“ nugalėtoju bus išrinktas asmuo praėjusiais metais Lietuvoje daugiausiai nusipelnęs atstovaujant Lietuvos ekonominius interesus bei šalies verslo žinomumą užsienyje bei suteikęs paramą ir realią pagalbą įmonėms kitose šalyse vystančioms įvairius verslo projektus.

Nominaciją „Verslo ambasadorius“ 2009 metais įsteigė bankas SNORAS, kuris yra ir nominacijos „Partnerystės lyderis” mecenatas.

Pirmoji „Verslo ambasadorius 2008“ nominacija praeitais metais atiteko LR užsienio reikalų ministerijos ministrui Vygaudui Ušackui.

Balsavimas vyks nuo 2010 m.  sausio 11 d. iki 2010 m. vasario 5 d.

Apdovanojimų  laimėtojai  bus paskelbti 2010 m. vasario mėn. pabaigoje vyksiančiame XXVIII -ame Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva kongrese, Vilniuje.

Jūsų nuomonė mums labai svarbi, taigi lauksime Jūsų atsiliepimų!
Drauge išrinkime asmenis, savo pavyzdžiu skatinančius geriems darbams!

Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva
Gedimino pr. 50, 01110 Vilnius
Tel.:    +370 5 212 1111
Faks.: +370 5 212 2621
el.paštas:  info@icclietuva.lt
www.icclietuva.lt, www.iccwbo.org

——————————————————————————–
„Partnerystės lyderio“ nominanto vertinimo kriterijai:
· už aktyvų Lietuvos Respublikos politinių ir ekonominių interesų reprezentavimą užsienyje ,
· už aktyvų ir produktyvų dalyvavimą Lietuvos Respublikos įstatyminės bazės reformos rengime ir verslo plėtros procesų skatinime,
· už veiklą, vienijant politikų, valstybinių institucijų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą lygiavertės partnerystės bei kvalifikuotų diskusijų pagrindu,
· už atviros visuomenės, laisvos rinkos ir laisvos konkurencijos propagavimą Lietuvoje,
· už realią pagalbą Lietuvos ūkio subjektams atstovauti ekonominius interesus užsienyje, naujų technologijų ir investicijų paiešką bei pritraukimą, naujų rinkų ir naujų partnerių paiešką, eksporto skatinimą,

„Verslo ambasadorių“ nominanto vertinimo kriterijai:
· Lietuvos ekonominių interesų atstovavimas, Lietuvos verslo žinomumo didinimas užsienyje;
· iniciatyva stiprinant ir skatinant verslo ryšius su šalies, kurioje atstovaujama Lietuvai, rinka;
· aktyvi pagalba ir parama užmezgant abipusius verslo ryšius, organizuojant verslo misijas;
· reali pagalba įgyvendinant konkrečius Lietuvos verslo plėtros užsienyje projektus, surandant verslo partnerius, pritraukiant naujas investicijas.


Nominacijos "Verslo ambasadorius 2009" mecenatas –
AB bankas SNORAS

 

Informacinis partneris –
Verslo naujienų portalas VZ.LT

 

 

 

 

 

 

 

Panašūs įrašai