Vakar 2010 m. kovo 3 d., Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva iškilmingo apdovanojimų vakaro metu buvo paskelbta apie  „Verslo ir mokslo partnerystės“ stipendijų  fondo  steigimą. Pirmąjį stipendijų fondo gyvavimo vakarą  buvo surinkta 4250 litų suma. Verslo vadovai parėmė fondą, įsigydami simbolines auksines ir sidabrines  fondo monetas bei dalyvaudami aukcione. Fondo iniciatoriai – konfederacijos vadovai pakvietė verslo visuomenę toliau remti stipendijų fondą ir įsipareigojo visus metus skatinti verslo atstovus renkant lėšas.

Renginyje dalyvavo  premjeras Andrius Kubilius, Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, kiti ministrai, verslo ir mokslo įstaigų atstovai.

Vakaro metu 250 ir 500 litų vertės sidabrines ir auksines monetas pirmieji įsigijo Andrius Romanovskis, Lietuvos draudikų asociacijos vykdantysis direktorius, Idrakas Dadašovas,  UAB “ Penki kontinentai” prezidentas, ”Vilniaus komercinio arbitražo teismas”,  UAB  

“Miniskipas” ir kiti, panorę anonimiškai prisidėję verslo atstovai.
Giedriaus Masalskio  vedamame aukcione, p. Rolandas Barysas, ”Verslo žinių” vyriausiasis redaktorius  įsigijo menininko Vlado Mackevičiaus nutapytą improvizacinį  paveikslą. Surinktos lėšos taip pat papildys fondo sąskaitą.
 

„Verslo ir mokslo partnerystės“ fondo tikslas – remti gabiausius ir versliausius Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva narių – nevalstybinių aukštųjų mokyklų – studentus vadybos, ekonomikos, naujų technologijų ir kitose srityse. Steigdami „Verslo ir mokslo partnerystės“ fondą, konfederacija skatina verslo atstovus prisidėti prie investicijos į akademinį Lietuvos potencialą, skatinti studentų verslumo rodiklius bei aktyviais veiksmais demonstruoti, jog verslas rūpinasi mokslo kokybe Lietuvoje.

Fondo akademiniai partneriai – Tarptautinė verslo mokykla bei Lietuvos nevalstybinių mokslo ir studijų įstaigų asociacija bei jos nariai. Šių nevalstybinių mokslo įstaigų gabiausiems ir versliausiems studentams paskatinti bus renkamos fondo lėšos.

“Tai reikalingas ir prasmingas instumentas paskatinti tuos, kurie galbūt ateityje taps visuomenės ir verslo lyderiais. Tikiuosi konfederacija atliks užkrečiantį vaidmenį, suteikiant stipendijas gabiems studentams. Aukšojo mokslo reformos kontekste, aukštojo mokslo kokybiniai pokyčiai kaip niekada priklausys nuo verslo indėlio, tiek diegiant šiuolaikinę vadybą aukštosiose mokyklose, tiek reikliau išsakant poreikius studijų įstaigoms teikiamoms paslaugoms privačiam sektoriui, “- Lietuvos verslo konfederaciją | ICC Lietuva sveikino  Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

„Konfederacija iki šiol aktyviai dalyvavo mokslo įstaigų ir valstybės institucijų inicijuojamuose konsultaciniuose procesuose, Mokslo tarybų darbe, siekdama užtikrinti, jog  universitetų ir kolegijų programos atitiktų Lietuvos ūkio poreikius. Konfederacijos nariai – pvz., Lietuvos prekybos įmonių asociacija, SEB bankas,  LINAVA, TEO LT, UAB Vilniaus prekyba, Microsoft Lietuva ir kitos įmonės bei asociacijos, yra aktyvūs įvairių universitetų ir kolegijų  rėmėjai, partneriai, studentų verslumo iniciatyvų palaikytojai. Šiandien vykstančios mokslo reformos kontekste – tokios iniciatyvos tampa dar labiau aktualios ir savalaikės,“ –  teigė Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva Generalinis direktorius Algimantas Akstinas.

Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Karina Ufert padėkojo konfederacijai užinicatyvą ir įvertino verslo susidomėjimą mokslu, bei konkrečią paramą ir palaikymą.

„Mokslo ir verslo partnerystės“ stipendijų fondo  bus atrenkami specialiai sudarytos „Mokslo ir verslo partnerystės“ fondo komisijos (toliau –komisija). Komisijos nariai – universitetų ir kolegijų, studentų atstovybių, verslo atstovai – išrinks labiausiai nusipelniusius studentus, kurie bus apdovanoti vienkartinėmis stipendijomis. Atrenkant kandidatus atsižvelgiama į studento akademinius rezultatus, verslo atstovų (ar darbdavių) rekomendacijas, studento aktyvumą, vystant verslias iniciatyvas, e-įgūdžius, inicijuotų verslo projektų rezultatus ir naudą bei kitus asmens nuopelnus.

         
Renginio partneriai ir rėmėjai:
Mecenatas: Bankas SNORAS, Rėmėjas: Įmonių grupė „ALITA“, AB, Partneris: Anoniminių darboholikų klubas Informaciniai partneriai: Verslo žinios, VZ.LT, Žinių radijas

Panašūs įrašai