Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl projekto “Studentų praktikos finansų ir draudimo sektoriuje sistemos sukūrimas” finansavimo ir administravimo.

Konfederacija ir partneriai iki 2012 metų žada sukurti vieningą, patobulinintą bei, realiais verslo ir studentų  poreikiais pagrįstą, darbinės praktikos įgyvendinimo sisitemą. Tarp projekto veiklų numatomos bandomųjų studentų praktikų organizavimas, inovatyvūs mokymai praktikų vadovams – darbdaviams, dėstytojams ir studentams bei vieningos informacinės sistemos, leidžiančios patobulinti studentų atranką darbinei praktikai, įdiegimas.

“Lietuvos verslo konfederacija|ICC Lietuva, vienijanti paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones Lietuvoje, ypač šiuo dinamišku laikmečiu yra suinteresuota studentų praktikų sistemos tobulinimu. Mūsų nariai  – finansų ir draudimo sektoriaus įmonės aktyviai dalyvauja, suteikiant studentams praktikos vietas. Tačiau neretai procesas yra netenkinantis tiek potencialių darbdavių, tiek būsimų darbuotojų – studentų lūkesčių. Ypač trūksta tiesioginio bendravimo tarp dėstytojų ir įmonių atstovų, tarpusavio tikslų supratimo. Todėl džiaugiamės, jog šis projektas suteiks puikią galimybę pirmiausia, tobulinti verslo bendradarbiavimą su akademine visuomene,” – sakė Algimantas Akstinas, konfederacijos  generalinis direktorius.

Projektą inicijavo ir įgyvendina konfederacija bei jos nariai:  Lietuvos bankų asociacija, ERGO Lietuva, Tarptautinė verslo mokykla, Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla.  Projektas įgyvendinamas  ES finansuojamos priemonės „Studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas“ rėmuose.

Šiemet konfederacija taip pat  įsteigė „Verslo ir mokslo partnerystės“ fondą, kuriuo verslo vadovus skatina paremti gabiausius ir versliausius studentus, įsigyjant  simbolines auksines ir sidabrines  fondo monetas. Konfederacija kviečia  prisidėti, skatinant studentų pažangos ir verslumo rodiklius bei aktyviais veiksmais demonstruoti, jog verslas rūpinasi mokslo kokybe Lietuvoje.


Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų  technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. Esame Pasaulio verslo organizacijos (International Chamber of Commerce, ICC ) nariai ir aktyviai dalyvaujame Pasaulio rūmų federacijos (Chamber Federation) veikloje. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva atstovauja 16 verslo asociacijų ir daugiau nei 1500 įmonių. Sukuriame  20%  šalies BVP.


Kontaktinis asmuo:   Dalia Venslovaitė, Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, Projektu vadove, E-mail: dalia@icclietuva.lt, Tel.:+370 5 212 1111, Mob.:+370 6 850 0084, Fax:+370 5 212 2621 , www.icclietuva.lt

 

Panašūs įrašai