2010 m. gegužės 19 d. vykusioje Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva organizuotoje konferencijoje „Valstybės ir verslo požiūris į atsinaujinančią energetiką – ar siekiame to paties tikslo“, Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių verslo bei mokslo atstovai negailėjo kritikos bei pasiūlymų neseniai Lietuvos Energetikos ministerijos parengtam Atsinaujinančių Energijos Išteklių (AEI) strategijos projektui ir strategijos veiksmų įgyvendinimo planui.

Jau tradicija tapusiame atsinaujinančių energijos išteklių problemoms aptarti skirtame renginyje rinkosi Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių verslo atstovai, Energetikos viceministras ir Seimo Aplinkosaugos komiteto pirmininkas bei mokslo atstovai. Šį kartą Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva Aplinkos ir energetikos komisija pakvietė į atvirą diskusijų sesiją pasidalinti nuomonėmis apie neseniai Lietuvos Energetikos ministerijos parengtą Atsinaujinančių Energijos Išteklių (AEI) strategijos projektą, šios strategijos veiksmų įgyvendinimo planą, Seime rengiamą Atsinaujinančių energijos išteklių įstatymo projektą bei pačią naujausią Energetikos ministerijos užsakymu Lietuvos energetikos instituto atliktą AEI studiją. Diskusijose dalyvavo bemaž 50 dalyvių, kurie ne tik išsakė savo pasiūlymus bei atstovaujamo verslo požiūrį į Lietuvoje kuriamą atsinaujinančių energijos išteklių reglamentavimo sistemą, tačiau taip pat negailėjo konstruktyvios kritikos bei pastabų tiek AEI studijos pristatytojui, tiek Seimo ir Energetikos ministerijos atstovams.

Konferenciją pradėjo konfederacijos Aplinkos ir energetikos komisijos pirmininkas, advokatų kontoros SORAINEN ir partneriai advokatas Paulius Koverovas, kuris ir moderavo palyginamąją diskusijų sesiją. Pirmasis pasisakė dr. Arvydas Galinis, Lietuvos energetikos instituto atstovas, kuris remdamasis naujausia Energetikos instituto atlikta AEI studija apie atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybes Lietuvoje teigė, jog šiuo metu Lietuvoje perspektyviausia būtų vystyti elektros energijos gamybą iš biomasės (mediena, šiaudai, žolės) ignoruodamas studijos rezultatus, kuriuose teigiama, jog komunalinių atliekų utilizavimas turėtų būti vystomas tik dėl aplinkosauginių reikalavimų, o ne siekiant gaminti elektros energiją. Dėl šios priežasties pasisakymas sulaukė reakcijos iš konferencijos dalyvių, kurių nuomone studija buvo atlikta per siaurai ir neatsižvelgiant į visus šiai dienai prieinamus objektyvius duomenis.

Kai kuriuos AEI studijos aspektus taip pat kritikavo ir LR Seimo aplinkosaugos komiteto primininkas Jonas Šimėnas, kurį  nustebino Energetikos instituto atliktos studijos išvada, jog atliekų naudojimas energetikoje nėra perspektyvus. Pasak J. Šimėno, negalima vertinti, kad energetinis potencialas, kurį mes vežame į sąvartyną, būtų paprasčiausiai utilizuojamas, kai tuo tarpu patys importuojame biodujas“.

Artūras Skardžius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos prezidentas, iškėlė visiems susirinkusiems verslo atstovams aktualų klausimą, dėl šiai dienai vyriausybės planuose užsibrėžiamų tik „elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos išteklių“, lubų. A. Skardžiaus nuomone, valstybė turėtų būti ryžtinga ir šios „lubos turėtų būti paverstos grindimis“. 

Konferencija baigėsi dalyvių diskusija bei pasiūlymais Energetikos ministerijos bei Seimo atstovams, kaip būtų galima dar labiau skatinti ir efektyvinti Lietuvoje šią didelį potencialą turintį energetikos sektorių. Buvo prieita vieningos nuomonės, kad energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių skyrus tokią pačią valstybės paramą, kaip šiai dienai yra skiriama iškastinio kuro gamybai, būtų galima pasiekti tokių pat ar netgi efektyvesnių rezultatų.

Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuvos Aplinkos ir energetikos komisijos tikslas – atstovauti verslo interesus, siekiant, jog Aplinkos ir energetikos politikoje būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencingumo principų. Kartu komisija išreiškia verslo nuomonę,  atstovaudama įvairius verslo sektorius reprezentuojančią poziciją, pasiekimus ir pabrėždama verslo siūlomus sprendimus aplinkosauginiams klausimams ir problemoms spręsti.

Pranešimas: Lietuvos energetikos institutas, A. Galinis, "Racionalios atsinaujinanciu energijos ištekliu panaudojimo kryptys" ;
Pranešimas: LR Energetikos ministerija, H.Bernatavičius, "NACIONALINĖS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIU PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTAS".

Panašūs įrašai