2010 m. rugsėjo 22 d.  Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva („konfederacija“) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su  Lietuvos – Izraelio prekybos rūmais („LICC“).  Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo konfederacijos prezidiumo nariai ir prezidentas Valdas Sutkus bei LICC  prezidentas prof. Vladas Bumelis, Izraelio įmonių grupei priklausančios UAB „Sicor Biotech“ generalinis direktorius.

Organizacijos įsipareigojo vienyti pastangas Lietuvos–Izraelio dvišalių ekonominių santykių plėtotės skatinimui ir stiprinimui  bei kitų partneriams aktualių sričių ir temų vystymui ir organizavimui. Organizacijos imsis iniciatyvos skatinti Lietuvos ir Izraelio pažangaus verslo ir mokslo bendradarbiavimą, gerinti dvišalių ekonominių kontaktų informacinę ir teisinę aplinką, padėti vystyti investicinius ir eksporto skatinimo projektus.

"Aktyviai bendradarbiaudama su Lietuvos užsienio reikalų ministerija, ūkio ministerija bei jai pavaldžiomis agentūromis, Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva dirba, siekiant efektyviai atstovauti Lietuvos ekonominius interesus užsienyje.Turėdami omenyje, kad Izraelis – globalus pažangiausių technologijų, geoterminės energijos, programinės įrangos, tiksliųjų mokslų bei komunikacijų lyderis, siekiame skatinti Lietuvos įmonių ekonominį bendradarbiavimą su šios šalies verslu. Lietuvos ekonomikos orientacija į aukštos pridėtinės vertės paslaugų verslą, turėtų stiprinti prielaidas dvišaliam bendradarbiavimui glinti, “ – sakė konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus.

„Izraelio ekonomika, sukurianti 15 proc. valstybės BVP iš šiuolaikinių technologijų verslo, kurios sudaro 40 proc. Izraelio eksporto,  yra viena moderniausių ir dinamiškiausiai besivystančių pasaulyje. Tai puikus pavyzdys ir svarbus ateities ekonominis partneris Lietuvai, kurios pagrindinis turtas taip pat yra žmogiškasis kapitalas, o ne naudingosios iškasenos, “ – sakė prof. V.Bumelis, LICC prezidentas.

„Norint turtingai gyvent, Lietuvai reiktų skubiai surasti stambų naftos telkinį arba izraelizuoti jos ekonomiką, švietimą, mediciną. Geriausias izraelizavimo būdas– bendradarbiauti su Izraeliu ir mokytis ,“ – sakė LICC vykdantysis direktorius Vytis Mackevičius.

Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva  yra pasirašiusi daugiau nei dvidešimt bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos, užsienio bei tarptautiniais partneriais.

Apie Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva 

Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. Esame Pasaulio verslo organizacijos (International Chamber of Commerce- ICC) nariai ir aktyviai dalyvaujame Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) veikloje. Organizacija atstovauja daugiau nei 1500 įmonių, 16 verslo asociacijų, 20  proc. Lietuvos BVP .
Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva  yra pasirašiusi daugiau nei dvidešimt bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos, užsienio bei tarptautiniais partneriais.

Kontaktinis asmuo: Dalia Venslovaitė, Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, korporatyvinių reikalų direktorė, dalia@icclietuva.lt, +370 6 850 0084.

Apie  LICC

Pagrindinis 2009 m. įsteigtos LICC veiklos tikslas yra vienyti pažangiausias Izraelio kapitalo ir Lietuvos verslo organizacijas ir įmones,  suinteresuotas abipusiu ekonominiu bendradarbiavimu tarp Izraelio Valstybės ir Lietuvos Respublikos žinių ekonomikos, aukštųjų technologijų, sveikatos apsaugos srityje bei mokslo mainais ir atstovauti šių juridinių asmenų interesams Lietuvoje.
Kontaktinis asmuo: Vytis Mackevičius, vykdomasis direktorius, vytis@licc.lt, +37061843462

 

Panašūs įrašai