2010 m. rugsėjo 21 d.  Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva (toliau konfederacija) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su  Lietuvos projektų valdymo asociacija (toliau LPVA).  Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus bei LPVA prezidentas Alfredas Chmieliauskas.

Organizacijos įsipareigojo vienyti pastangas, siekiant geriausios  projektų valdymo praktikos įdiegimo, įtakojantį viešojo ir privataus sektorių efektyvumą globalioje konkurencinėje aplinkoje, valstybės ir verslo ekonominės galios stiprinimą ir vystymą.

"Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva nariams – pirmiausia, didžiausioms Lietuvos paslaugų ir prekybos ir aukštųjų technologijų įmonėms, rūpi įmonių bei valstybės institucijų  veiklos gerinimas, siekiant projektinės kultūros suvokimo ir jos lygio kėlimo. Tai abipusiai naudingas susitarimas, kurio nauda bus matoma bendruose projektuose, “- sakė konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus.

„Sutarties pasirašymas su Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva byloja apie projektų vadybos svarbą versle. Sieksime diegti gerąją projektų valdymo praktiką. remdamiesi  tarptautine patirtimi, nuolatiniais informaciniais mainais, abipusiu veiklos specifikos ir atsakomybės suvokimu,“– sakė LPVA prezidentas Alfredas Chmieliauskas

Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva  yra pasirašiusi daugiau nei dvidešimt bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos, užsienio bei tarptautiniais partneriais.

Apie Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva 
Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. Esame Pasaulio verslo organizacijos (International Chamber of Commerce- ICC) nariai ir aktyviai dalyvaujame Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) veikloje. Organizacija atstovauja daugiau nei 1500 įmonių, 16 verslo asociacijų, 20  proc. Lietuvos BVP .
Kontaktinis asmuo: Dalia Venslovaitė, Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, korporatyvinių reikalų direktorė, E-mail: dalia@icclietuva.lt, Tel.:+370 5 212 1111, Mob.:+370 6 850 0084

Apie  LPVA
LVPA –tai savanoriška fizinių ir juridinių asmenų organizacija, kuri koordinuoja savo narių veiklą, atstovauja narių interesams ir juos gina, tenkina kitus viešuosius interesus siekdama savo pagrindinio tikslo – tobulinti projektų vadybą Lietuvoje.LVPA savo misija skelbia individų ir organizacijų projektų vadybos plėtrą, 2009 m. LPVA tapo tarptautinės projektų vadybos asociacijos IPMA nare ir aktyviai įsijungė į jos veiklą.
Kontaktinis asmuo: Raimundas Andriušaitis, LVPA direktorius, el. paštas: raimundas.andriusaitis@lvpa.lt, mob.: +370650 82660

 

Panašūs įrašai