Šiandien Vyriausybėje Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva atstovai dalyvavo Nacionalinio susitarimo rezultatų ir galimų perspektyvų aptarime. Būdama viena iš susitarimą pasirašiusių socialinių partnerių, konfederacija, vienijanti didžiausias paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones, yra nusivylusi akivaizdžiu Nacionalinio susitarimo įsipareigojimų nesilaikymu alternatyviųjų energetikos išteklių skatinimo srityje.

Sudarant  nacionalinį susitarimą su socialiniais partneriais, LR Vyriausybė atsinaujinančios energetikos srityje prisiėmė įsipareigojimus sudaryti palankias sąlygas atsinaujinančių energetikos išteklių (AEI) plėtrai, kontroliuoti ir riboti nepagrįstus energetikos monopolijų viršpelnius, sutrumpinti elektros energijos tiekimo tinklų operatorių nepagrįstai ilgą energijos transportavimo nutraukimo ir atkūrimo laiką ir kitus veiksmus skatinančius AIE.

Pernai spalį pasirašyto Nacionalinio susitarimo galiojimui baigiantis šių metų pabaigoje, Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva prezidentas Valdas Sutkus ir konfederacijos Energetikos ir aplinkosaugos komisijos narys, Lietuvos atsinaujinančių energetikos išteklių asociacijos prezidentas Artūras Skardžius  konstatuoja,  kad  nei vienas iš šių įsipareigojimų nebuvo įvykdytas.

„Energetikos ministerijos dėmesys yra prikaustytas prie projekto, apie kurio ekonominį pagrindimą informacijos nėra. Tuo tarpu atsinaujinančios energijos sektoriui dėmesio beveik visai neskiriama. Nors šis sektorius, vien įvykdžius privalomus ES įsipareigojimus Lietuvos energetikai butu bent tris kartus reikšmingesnis nei Visagino atominė (VAE) elektrinė,“ – sakė Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva prezidentas. „Maža to, minimalius ES reikalavimus bandoma paversti maksimaliais, argumentuojant aukšta atsinaujinančios energetikos  kaina.  Tuo pat metu nėra paskelbta nei planuojamos “tikrosios“ VAE energijos,  nei Elektrėnų bloko nei kitu tradicinių  projektų kainos. Sakydami „tikrosios“ turime galvoje ne tik kuro sąnaudas ir skolinto kapitalo kaštus, bet ir dotacijų ES, biudžeto lėšomis ar atiduodant valstybės, t.y. visų jos  piliečių turtą,“ – papildė Valdas Sutkus.

Konfederacija, būdama aktyvi Nacionalinio susitarimo socialinė partnerė, apgailestauja, kad Energetikos ministerija, deja, neįtraukia verslo į esmines diskusijas, geriausiu atveju formaliai išklauso nuomonę, tačiau nei atsako, nei atsižvelgia į ją.
„Kažkodėl užmirštama, kad pavyzdžiui, biomasės energetikos atveju, už kurią išvežami pinigai lieka Lietuvoje,
ar vėjo energetikos atveju, gaminama elektros energija remiama tik 30-45% vėjo elektriniu gyvavimo laiko, o likusi laiką – tai bus vieni pigiausių energijos šaltinių rinkoje. Prisidengiant universaliomis skaidrumo ir konkurencijos sąvokomis, bandoma imtis žingsnių, kurie arba atiduotų atsinaujinančią energetiką į reikalingas rankas, arba iš vis ją sustabdytų,“ – teigė Artūras Skardžius, Lietuvos atsinaujinančių energetikos išteklių asociacijos prezidentas.

Konfederacijos atstovai pažymi, kad Energetikos ministerijos parengtame apraše, kuris lyg ir turėtų nustatyti skaidrią konkursinę tvarką buvo apstu akivaizdžiai ydingų ir neskaidrių nuostatų. Jie daro prielaidą, kad siekiant įtvirtinti vadinamą, iš pirmo žvilgsnio gražiai skambančią, konkurencinę kainodarą, iš esmės yra stabdoma vėjo energetikos plėtra.  Ne veltui tokios praktikos nėra nei vienoje ES šalyje, o tose šalyse, kuriose tokia tvarka egzistavo, jos buvo atsisakyta, kaip nepasiteisinusios.

Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. Esame Pasaulio verslo organizacijos (International Chamber of Commerce- ICC) nariai ir aktyviai dalyvaujame Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) veikloje. Organizacija atstovauja daugiau nei 1500 įmonių, 16 verslo asociacijų, 20  proc. Lietuvos BVP. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva  yra pasirašiusi daugiau nei dvidešimt bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos, užsienio bei tarptautiniais partneriais.

 

Panašūs įrašai