Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų iš dalies finansuojamą projektą “Studentų praktikos finansų ir draudimo sektoriuje sistemos sukūrimas”, kurio metu kartu su partneriais planuojama sukurti vieningą ir realiais poreikiais pagrįstą studentų praktikos organizavimo sistemą finansų ir draudimo sektoriuje.  
  
Projektą kartu įgyvendina Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, Tarptautinė verslo mokykla, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, Lietuvos bankų asociacija, Danske bankas, ERGO Lietuva, SEB bankas ir Lietuvos verslo konfederacija|ICC Lietuva.

Projekto tikslas – prisidėti prie studijų kokybės gerinimo, organizuojant tikslingas studentų praktikas finansų ir draudimo sektoriuje, paremtas kuo aiškesniu ir  paprastesniu praktikos vietos ar praktikanto suradimo būdu. Dažnai studentai nežino kur galėtų ieškoti praktikos vietos ar jiems tenka pildyti ne vienos įmonės praktikos vietos registracijos formas, tuo pačiu įmonėms dažnai sudėtinga iš daugelio paraiškų atsirinkti tinkamiausius studentus. Mokymo įstaigų nustatomi praktikos tikslai ir užduotys retai atitinka įmonių veiklos specifiką ir galimybes suteikti pageidaujamą informaciją studentui.

Projektas apjungdamas partnerių poreikius ir remdamasis tarptautine patirtimi stiprins ryšius tarp verslo ir mokslo organizacijų, įtvirtins realų poreikį bendradarbiavimo principu kurti reikalingą praktikų organizavimo sistemą. Pagal naują sistemą iki 2012 metų numatoma apmokyti įmonių ir mokslo institucijų praktikos vadovus, atlikti bandomąsias studentų praktikas, sukurti ir perkelti į elektroninę erdvę nacionalinio lygmens informacinę sistemą apie praktikų vietas šalies finansų ir draudimo įmonėse.

Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų  technologijų įmones vienijanti verslo organizacija Lietuvoje, Pasaulio verslo organizacijos (International Chamber of Commerce, ICC ) nariai, aktyviai dalyvaujati Pasaulio rūmų federacijos (Chamber Federation) veikloje. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva atstovauja 16 verslo asociacijų ir daugiau nei 1500 įmonių.


 

Panašūs įrašai