Siekdama skatinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą, inovatyvių mokymo metodų ir būdų taikymą mokymo procese, Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva nusprendė įgyvendinti projektą „Žmogus tarp žmonių“. Projektas įgyvendinimas pagal iš anksto parengtą mokyklų bendruomenės bendravimo formų plėtros  ir inovatyvių mokymo metodų taikymo modelį.

Projekto pagrindinis tikslas – sukurti moksleivių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenę, pakviečiant įvairių regionų, įvairių socialinių sluoksnių atstovus ir parodant, kaip gali būti sustiprintas šeimos narių ir mokyklos ryšys. Projekto metu ketinama kompleksiškai dirbant su mokytojais, mokiniais, tėvais, jaunimo organizacijų nariais ugdyti jų kompetencijas patyčių prevencijos, nediskriminavimo srityje. Taip pat bus skatinamas darnaus vystymosi prioritetas – socialinės atskirties mažinimas bei švietimo ir mokslo vaidmens didinimas.

Projekto „Žmogus tarp žmonių“ metu bus organizuojami užsiėmimai vasaros stovyklose ir inovatyvios pamokos mokslo metais.
Vasaros stovyklų metu vyks užsiėmimai su žinomais Lietuvos žmonėmis (verslo, pramgų, sporto, meno atstovais) įvairiomis temomis, pavyzdžiui, „Kaip mano hobis tapo verslu", "Viešasis kalbėjimas“, „Kokias knygas versliam jaunimui skaityti?“ Mokytojai organizuos žaidimus, konkursus bei kūrybines užduotis: daiktų gaminimo, piešimo, koliažo, šokių, teatro, muzikos ir pan. Jaunimo organizacijos atstovai ves verslumo ir tolerancijos ugdymo programą tėvams, vaikams ir mokytojams, padės surengti akciją „Mes visi lygūs“.  Planuojama, jog per visą projekto vykdymo laikotarpį stovyklose sudalyvaus apie 400 dalyvių. Vienos stovyklos trukmė – 10 dienų.

Taip pat projekto “Žmogus tarp žmonių” laikotarpyje mokyklose bus diegiamos inovatyvios mokymo programos visų dėstomų dalykų srityse. Šiam tikslui pasiekti mokytojams bus organizuojami mokymai, kurių metu lektoriai ekspertai supažindins juos su inovatyviais mokymo metodais, projekto tikslais, parodys kaip inovatyviai dirbti su vaikais ir tėvais, taip pat kaip organizuoti mokymo procesą tam kad dalykų mokytojai turėtų reikalingos kompetencijos patyčių prevencijos ir nediskriminavimo temų dėstymui ir užsiėmimų organizavimui.

Siekiama, jog projekto veikloje dalyvautų ir moksleivių tėvai, nes tėvai praktiškai nedalyvauja mokyklos ugdymo aplinkoje, o tik palaiko ryšius su klasės auklėtoju informaciniais ar problemų sprendimo tikslais. Todėl tėvams labai sunku suprasti bei vertinti vaikų realią elgesio situaciją mokymosi aplinkoje su mokytojais ar klasiokais. Dalyvaudami bendruose užsiėmimuose tėvai galės stebėti vaikų elgesį, kurti stipresnius ryšius su savo vaikais, taip pat su kitų vaikų tėvais ir mokytojais – tai užtikrins konfliktinių situacijų greitą sprendimą.

Vilniaus jaunimo verslo organizacijos, kuri prisideda prie aktyvių ir vispusiškų asmenybių ugdymo, atstovai projekto metu įgaus platesnių praktinių žinių su kokiomis problemomis susiduria moksleiviai, kokie sprendimai patys tinkamiausi spręsti patyčių prevencijos ir diskriminavimo klausimus.

Šis projektas mokiniams suteiks gerosios praktikos pavyzdžių, didesnio pasitikėjimo savimi, padės sustiprinti ryšius su tėvais. O mokytojai  įgaus realių žinių, kaip reaguoti konfliktinėje situacijoje ir kaip ją spręsti kuo skubiau. Be to, projektas paskatins mokyklos bendruomenę aktyviau bendrauti su moksleivių tėvais bei jaunimo organizacijomis ne tik formalioje mokyklos aplinkoje.

„Žmogus tarp žmonių“ projektas sukurs bendradarbiavimą nacionaliniu mastu, nes projekte dalyvaus mokyklos, gimnazijos ir jaunimo organizacijos iš skirtingų Lietuvos apskričių: Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Telšių, Alytaus, Utenos, Tauragės, Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus.

Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų  technologijų įmones vienijanti verslo organizacija Lietuvoje, Pasaulio verslo organizacijos (International Chamber of Commerce, ICC) nariai, aktyviai dalyvaujati Pasaulio rūmų federacijos (Chamber Federation) veikloje. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva atstovauja 16 verslo asociacijų ir daugiau nei 1500 įmonių.

Panašūs įrašai