2010 m. gruodžio 1 d.  Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva pasirašė bendradarbiavimo sutartį su  Asociacija „Vidaus tarnybos generolų klubas”. Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo konfederacijos  nariai ir prezidentas Valdas Sutkus bei Generolų Valdybos pirmininkas Romualdas Boreika.

Organizacijos įsipareigojo vienyti pastangas užtikrinant verslo atstovų ir valstybės institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi teigiama patirtimi verslo sąlygų gerinimo (biurokratinių kliūčių šalinimo, korupcijos ir nusikalstamumo prevencijos, teisės aktų modernizavimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir kt.) bei viešojo saugumo stiprinimo tikslais.

 

Panašūs įrašai