Š.m. sausio 14 d.
buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos verslo konfederacijos |
ICC Lietuva ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos. Institucijos patvirtino savo suinteresuotumą būti
aktyviomis ir konstruktyviomis partnerėmis tiek Lietuvos, tiek visos Europos
Sąjungos bei Pasaulio rinkose, dalyvaujant tarptautinėje ir nacionalinėje
prekyboje, gamybos, vartojimo bei kontrolės procesų organizavime. Bendradarbiavimas
padės abiem šalim spręsti aktualius uždavinius, stiprinti ir vystyti valstybės
ir verslo ekonomines galias, siekti užsibrėžtų veiklos tikslų, įvairiapusių
informacinių mainų.

Iš viso Lietuvos
verslo konfederacija | ICC Lietuva yra pasirašiusi 31 bendradarbiavimo sutartį
su valstybinėm institucijom ir kitais partneriais.

 

 

Panašūs įrašai